Saturday, September 17, 2011

Update lagi nich......hehehe akhirnya bisa update setelah beberapa bulan vacum....


sesuai dengan judulnya pada postingan kali ini aku akan share ke kalian semua tentang CRC32 dan kumpulan CRC32 beberapa virus yang sudah beredar... kenapa aku posting yang seperti ini???? karena aku juga lagi belajar membuat antivirus pke VB 6..... jadi jika ada kesalahan mohon bantuannya.... kita sama - sama belajar dalam blog ini.....

langsung saja.....

Sebelumnya, apakah CRC32 itu??? CRC32 adalah kepanjangan dari ” Cyclic Redundancy Code” dan 32 melambangkan panjang checksum dalam bit. Bentuk CRC yang disediakan untuk algoritma sesuai dengan ide pembagian ”polynomial”. Dan hal ini digunakan untuk memperhitungkan checksum yang sama dari seluruh algoritma CRC.
Algoritma CRC adalah ca
ra yang bagus dan teruji untuk pengecekan byte dalam jumlah besar dari suatu file yang telah termodifikasi maupun tidak. Algoritma ini mencari lewat seluruh jumlah byte dan menghasilkan angka 32 bit untuk menggambarkan isi file. Dan sangat kecil sekali kemungkinan dua stream dari byte yang berbeda mempunyai CRC yang sama. Algoritma CRC32 dapat diandalkan juga untuk mengecek error yang terjadi dalam urutan byte. Dengan CRC32 kemungkinan perubahan standar (penyimpangan dari penghitungan CRC terhadap file) yang terjadi dapat dikendalikan. Untuk menghitung dengan metode CRC32 dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :
1. Perhitungan Tabel Lookup
Cara pertama kita harus menghitung kalkulasi tabel lookup yang berguna untuk menentukan standar isi dari tabel CRC32, yaitu dengan membandingkan nilai 255 yang heksanya FFFFFFFF dengan polynomial file yang telah distandarkan yaitu EDB88320 menggunakan Xor. Kemudian hasil dari perbandingan disimpan di tiap array ’F’ yang berjumlah 255 array.
2. Menghitung CRC32
Untuk menghitung CRC32 suatu file kita perlu ukuran dari file tersebut dan mengeset standar perbandingan untuk CRC32 ke heksa FFFFFFFF. Kemudian untuk mengecek nilai yang ada tiap byte nya dapat dipergunakan modul sbb :
Do While (count > 0)
For i = 0 To count - 1
iLookup = (crc32Result And &HFF) Xor buffer(i) 'FF = 255
crc32Result = ((crc32Result And &HFFFFFF00) \ &H100) And
crc32Result = crc32Result Xor crc32Table(iLookup)
Next i
count = stream.Read(buffer, readSize)
Loop
Kemudian hasil yang didapat dibandingkan dengan output dari tabel Lookup yang telah dihitung dengan metode Xor. Dan nilai CRC32 diambil yang hasilnya tidak sama dari perbandingan tersebut.
3. Membuat proses tadi ke dalam class di VB
Setelah proses di atas tadi dibuat, kita harus menjadikan proses-proses tersebut ke dalam kelas di VB. Untuk itu kita menggunakan class cBinaryFileStream yang disediakan dari source data file untuk memecah-mecah file ke dalam bentuk binary. Sehingga file dapat dibaca ke dalam potongan-potongan kecil dan mempercepat proses penghitungan.
Dim cStream As New cBinaryFileStream
cStream.File = txtFileName.Text
Dim cCRC32 As New cCRC32
Dim lCRC32 As Long
lCRC32 = cCRC32.GetFileCrc32(cStream)
Sepeti kode di atas kita dapat menggunakan metode GetFileCrc32 untuk menghitung Crc32 dari byte tiap aray.
Implementasi CRC32 ke Pendeteksian Virus
Virus dapat dikenali melalui banyak cara, mulai dari nama file, ukuran atau dengan membongkar isi file dan menemukan penandanya. Ada beberapa kelemahan jika kita hanya mengenalinya dari nama file. Terkadang program virus tidak memakai nama asli dari virus itu sendiri. Misalnya virus Hallo.roro.htt memakai nama program pemicunya syssrv.exe. Sehingga mau tidak mau untuk mendeteksi program itu kita melihatnya melalui ukuran file. Ukuran file pun belum menjamin bahwa file tersebut adalah virus. Bisa saja ukuran filenya sama tetapi programnya berbeda. Sehingga diperlukan metode lain untuk mengenali file virus. Dengan membongkar isi file hal tersebut membutuhkan waktu yang banyak. Jika hanya satu atau dua file saja yang dibongkar tidak masalah. Tetapi jika enam ratus, seribu atau seribu lima ratus file, pasti sangat memerlukan waktu yang tidak singkat. Memakai metode checksum error dapat menjadi pilihan yang tepat.
Cara – cara mengenali sebuah virus melalui metode checksum error akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Memilih file yang akan diperiksa
2. Mengambil informasi dari file tersebut, yaitu nama, ukuran
3. Menghitung checksum file yang diambil dari ukuran file dengan metode crc32.
4. Menggunakan hasil checksum tersebut untuk mengenali bahwa program tersebut adalah virus.
untuk implemantasinya anda dapat mencoba WAV 2005 pada sub menu cek dengan crc, nah itulah implementasinya, sekarang terserah anda mau ditaruh di mana implementasi tersebut.

Sekarang inilah daftar beberapa CRC32 beberapa virusnya,, cekidot.....

B8955A30=Catalogue Card
8BD3F5C8=Thumbs.inf
C5F4D0FC=Thumbs.ini
90BA20C8=Thumbs.htt
F3AE785B=Thumbs
73ECA6E7=Cadaz.a
C8E543F9=New Folder..
DF4D2C77=SystemIL
521AFE9B=fORSKRIPSI
D23A72B2=4KSIK4.SOURCE
BE2B29BB=4K51K4
2F7990A3=4K51K4
67EC56BE=4K51K4
E938D56E=5LSNRUBA
AE1BFFC3=Aku dan Nelly
126FAD3C=Armora
81FBE676=Armora
AB256D81=Arzon
1C5BF2B4=Apel
2FB20B90=Apocalypshit
D94AF9AC=April
916A0319=Arzon
C263AEBE=Banjir
3F78F06A=BatBoy
49993E98=BharataYudha
A5FB507D=Bin Laden
C0833329=BlackRose.A
15ED546D=BlackRose.A
1F097B02=BlackRose
27BDA3DE=BlackRose
489AFE18=BlackRose
489AFE18=BlackRose.A Readme
3F40CF36=BlacK_Love.Source
BBF1A6F4=Black_Love
77DB1D09=Black_Love
1B9E191=Blank
A2F1895=Brantas
F0BE3D81=Brantas
53A8F84A=Bring Back Mydata
26BDC3B9=Brontok
D8DDD859=Brontok
E5198ED0=Brontok
18B4F56D=Brontok-Sensasi
237E282C=Bro-Riyani
A4A1BF6E=Bro-Riyani
43130B54=Burmecia
564E6A4=Buff
284B013C=Charles_Viri
AC379C64=Chasnah
385CA5AE=Chasnah
83A3D454=CIH
AB788F11=Cintaku.A
A4DD56A=Code-X
9BD0C534=Cool Face
E49F7D1D=Cool Face
7A6F9E1F=Cukimfo
AD719178=Cyrax
B99743E5=Cyrax
73C09727=Dr. VBS Virus Maker
BD885F4E=DarkRose
696A34AC=DarkRose
6FE4DA403=Datos
8934D60E=Dodol
8BF0E288=DLL Hello
4297468=EGO
8D899384=Ellysium
A6061CF8=EveryThing
10A72A3F=FluIkan
159120D=Flu Burung.B
3E29FF03=Flu Burung.B
72560AA0=FS.PWD
D435A461=FS.PWD
B3B78443=SlowButSure
CC4F1D8D=Gaggl
819A439=Game-VB
CEB45E27=Game-VB
3F83EB2=Grogotix
FF8ECB86=Grogotix
42C8220A=Harpot
56F415E0=GUID
5A2E6B4B=Wukill
A62A5533=Wayang-Pandawa.B
58CF19AC=VKit100 [Virus Generator]
AE591BA5=Tsunami
D7F196C5=Harpot
8A3B5711=Imelda
5E80E71E=Imelda
812264C0=Iwing
A8B45387=JSTrojanDownloaderAgentBI
81CFBA2A=Jablay
2F4C5366=Kspoold
EC071111=Kspoold
A5BDCAFA=Laknats
10C698F0=Latvir
1176B247=Latif@h+Bacalid
83C01CF3=Latif@h+Bacalid
6BECF5B6=Majalah
B1AA2E95=Majnun
C3603CEA=MoonLight.F
BA20D345=Nimda.Info
D165AA41=Tingen
50DF9D3C=Topinsutsi.PCMAV-CLN
A3C9307A=Topinsutsi
3D35F236=Systemil
D1319715=SevenC [Trojan]
28C60295=SevenC [Trojan]
F9FCE781=Sekuriti Online
2DB6D2CB=Sality
1F052B39=Sality
25C4BEEC=Sinjai
ED916D3E=Satan Server
6B0D2D4A=Satan Client
E20D9C45=Romantic-Devil
F995606D=Romantic-Devil
5A2734D2=Romantic-Devil
71428D0=Riyani-Jangkaru.A
884807A7=MoonLight
D5A91404=MyBro
35EE5AFB=PendekarBlank
C5B78148=MyToB
68B5FB86=MyToB
D2E9EB1E=W32/Pass
CD71DAE1=NewFolder
F075AB87=Nelly.A
15B39116=Nimda
325C3635=Nimda.HTM
FA149BDB=Nimda
B77C626=Nimda
72FA9602=Nuke Devil
F17BF373=Renova-Emma-Ellisa
A4D0AE8F=OptixPro [Trojan]
B690029B=OptixPro [Trojan]
FE15E476=Penyiar
58329C9B=Pandawa.Autorun
DFD1B32=VBS.Autorun
7C502297=Pandawa.desktop.ini
C92C3456=W32/Pandawa
A60B26F6=Penyiar
FA16F2A=Paray-Rontok
3AB11CED=PaSS
3DDB6DB=Wayang-Pandawa
CEE4FDEE=Peta
D66B6FED=MyTob.Autorun
310C79AD=MyTob
994BE19C=MyTob
7A71D48B=Gutbai1
83720F01=Gutbai2
77988D12=Gutbai3
57A54D0E=Gutbai4
EABE6B50=W32/Topinsuki
84E02635=Plexus
11FFCA6=Undefined.FromRino
3D7741AB=PolyFace
3E6CB45A=Percetakan
CAFDB83A=Renama
1127F30A=Undefined.FromTania
BCD1AA9E=Undefined.FromTania
3470D158=Undefined.VBS
96811927=Undefined.Autorun
AF529E60=SXS
9E8C0142=Undefined.WordIcon
8D804C13=Renova
FC51BE34=HalloRoro
E5A8F5CE=NHQ-Kiss-You
804F5783=Emma-Ellisa
7733FD6C=Revolt
ADCE285F=Trojan/tr.01Cih
C14A0D1D=Trojan/tr.Ashanty
DC4DFB8B=Trojan/tr.Auretania.A
65B763AB=Trojan/tr.Auretania.B
85C801BB=Trojan/tr.Auretania.C
21273CF=Trojan/tr.Auretania.D
FB55A551=Trojan/tr.Auretania.E
D1EAD915=Trojan/tr.Auretania.F
26A32A56=Trojan/tr.Basededatos
F260E8E2=Trojan/tr.Batboy.1.0
E748FE32=Trojan/tr.Idabolon
5251E16F=Trojan/tr.Ifolder
BADE201C=Trojan/tr.InfWin32
56390D4=Trojan/tr.Lab.A
ED1C6374=Trojan/tr.Lab.B
6F441075=Trojan/tr.Lab.C
D5FF82A8=Trojan/tr.Lab.D
43016C5D=Trojan/tr.Lab.E
DAFDDCBE=Trojan/tr.Lab.F
9BD9FB4C=Trojan/tr.Lab.G
4BF1E6B6=Trojan/tr.Lab.H
D5A406F5=Trojan/tr.Lab.I
E36ADE7D=Trojan/tr.Lab.J
BADB490C=Trojan/tr.Lab.K
CF8448A8=Trojan/tr.Ncli386
31D4972=Trojan/tr.Nimda.A
FA149BDB=Trojan/tr.Nimda.B
2B4AA63C=Trojan/tr.Pizniw
98DD52BC=Trojan/tr.Pretty
E38F8BE8=Trojan/tr.Pxniw
34A11419=Trojan/tr.Romandevil
9F99FEA3=Trojan/tr.Ruddoc
5D3AD2AF=Trojan/tr.Searchnet
52D7AB95=Trojan/tr.Smalljpeg
D399C7EF=Trojan/tr.Spysherriff.A
F5BAE0F4=Trojan/tr.Spysherriff.B
4EAC0328=Trojan/tr.Spysherriff.C
3C6C48B4=Trojan/tr.Spysherriff.D
48E9E9BA=Trojan/tr.Spysherriff.E
629AE5B0=Trojan/tr.Spysherriff.F
CFFF6632=Trojan/tr.VB.AQX
BBE97CB3=Trojan/tr.Viking.GU
ADBDC3A8=Trojan/tr.WinKiller
251EA2EC=W97M/w32.Melissa.A
6EB85DB5=Worm/w32.AAlphx
7A273944=Worm/w32.AgnesMonica
75643872=Worm/w32.ABG-Aceh
B0BAB851=Worm/w32.Aidid.A
D0E74DAA=Worm/w32.Aidid.B
8ADB8432=Worm/w32.Ailis.A
A67ACAE9=Worm/w32.Ailis.B
32FFE5D2=Worm/w32.AimVen.A
9DA02403=Worm/w32.AimVen.B
D6C3CCD6=Worm/w32.Aites
32C4F4E2=Worm/w32.Aksika.A
6316FB21=Worm/w32.Aksika.B
E361C855=Worm/w32.Aksika.C
F739DE05=Worm/w32.Aksika.D
3E7D7EC1=Worm/w32.Aksika.E
F67ECB6C=Worm/w32.Aksika.F
99661F3E=Worm/w32.Aksika.G
4BFE6470=Worm/w32.Alcaul.A
A8B63F30=Worm/w32.Alcaul.B
27E48DBD=Worm/w32.Allem.vbs
5DDE1D65=Worm/w32.Alphx
F0A5BE89=Worm/w32.ANF
B60C4D51=Worm/w32.ANF
ACA8BD3C=Worm/w32.ANF
9A6231DC=Worm/w32.Anthrax
E1112FA0=Worm/w32.Apel
F09DB17=Worm/w32.Apel
82812ED=Worm/w32.Apel
9DCC8CDE=Worm/w32.Apel
34A810BE=Worm/w32.Apel
8A1A5CCA=Worm/w32.Apel
5CFC3CAB=Worm/w32.Apel
629CF315=Worm/w32.Apel
17AF4730=Worm/w32.Apel
F46F14E6=Worm/w32.Apel
E2F53983=Worm/w32.Apel
E6AA0705=Worm/w32.Apel
B630D4E2=Worm/w32.Apel
578F75E1=Worm/w32.Apel
BDCC8206=Worm/w32.Apel
F0D79226=Worm/w32.Apel
AD81E654=Worm/w32.Apler.A
BDEE562B=Worm/w32.Apler.B
B1164F25=Worm/w32.Archmime.A
F05E9A66=Worm/w32.Archmime.B
2ED5EA69=Worm/w32.Arequipa.A
DD157A0E=Worm/w32.Arequipa.B
6A0A3B9=Worm/w32.Armora.A
7BBE0BB3=Worm/w32.Armora.B
AA4B1E1F=Worm/w32.Armora.C
FB91CE4F=Worm/w32.Bacalid.A
2697293C=Worm/w32.Bacalid.B
9CECFD00=Worm/w32.Bacalid.VCab
521B31E0=Worm/w32.BAT.Coparer
446873B1=Worm/w32.BAT.Dyene.A
CA540794=Worm/w32.Bethawie
F574510B=Worm/w32.Bharatayudha.A
8AA3ECD2=Worm/w32.Bharatayudha.F
546BCDB9=Worm/w32.Bharatayudha.G
E1D2696F=Worm/w32.Bharatayudha.H
E357B9D4=Worm/w32.Bharatayudha.I
AB7CE7D9=Worm/w32.Billing
B15BE5A3=Worm/w32.BlackLove.A
EAF02BF8=Worm/w32.BlackLove.B
1FE1F9D9=Worm/w32.BlackLove.C
25407EB9=Worm/w32.Blackmal.A
A9AFE8ED=Worm/w32.Blackmal.C
4DA7623A=Worm/w32.Blank
AB220836=Worm/w32.Bluefantasy.A
1B41C55C=Worm/w32.Bluefantasy.B
93AC0AC8=Worm/w32.Bolgi.A
99DA444D=Worm/w32.Bolgi.B
3F077CB3=Worm/w32.Boohoo.A
6C35F64E=Worm/w32.Boohoo.B
5E7F070A=Worm/w32.Borax.A
62DB0603=Worm/w32.Borax.B
E8A89395=Worm/w32.Borlas
9769A541=Worm/w32.Borneo
AE5F3FA8=Worm/w32.Breaker.A
1C89CED7=Worm/w32.Breaker.B
7E281F5C=Worm/w32.Bridge
3A76C92=Worm/w32.Brit.E
6A494139=Worm/w32.Brodon
1E4511A91=Worm/w32.Brontok Chonk.1
1E451A91=Worm/w32.Brontok Chonk.2
6495BB15=Worm/w32.Brontok Chris.1
85D94FFE=Worm/w32.Brontok Chris.2
7FC57D1A=Worm/w32.Brontok Its.A
50F147A1=Worm/w32.Brontok Its.B
603D76F3=Worm/w32.Brontok Its.C
87A9EC6=Worm/w32.Brontok Its.D
9594F9FF=Worm/w32.Brontok.A
58F28F0=Worm/w32.Brontok.AE
2C8FEF37=Worm/w32.Brontok.AN
F440B31B=Worm/w32.Brontok.Brontok-BY
CDFE48FA=Worm/w32.Brontok.Brontok-BY
04ABD508=Worm/w32.Brontok.C
FB778DA=Worm/w32.Brontok.CE
EB1D7059=Worm/w32.Brontok.CX
949DF335=Worm/w32.Brontok.D
2D7F0365=Worm/w32.Brontok.F
11C69832=Worm/w32.Brontok.H
6E641357=Worm/w32.Pendekar Blank
2B59B4D8=pENDEKAR bLANK
21BA46E3=Worm/w32.Brontok.N
5E6B58C7=Worm/w32.Brontok.Q
303E86C0=Worm/w32.Brontok.R
24783AFE=Worm/w32.Brontok.S
624E24FF=Worm/w32.Brontok.T
7D92F304=Worm/w32.Brontok.U
344D0DD7=Worm/w32.Brontok.vbs
1AE30250=Worm/w32.Brontok.Y
34041BA1=Worm/w32.Brontok.Z
C1AC16F3=Worm/w32.Bukan Brontok
26AA44C7=Worm/w32.Bumerang.A
0D11B827=Worm/w32.Bumerang.B
F9AEE6CF=Worm/w32.BVGen.A
B28FE289=Worm/w32.BVGen.B
792DDA6E=Worm/w32.BVGen.C
D06A71C9=Worm/w32.Cih
D3E61EC8=Worm/w32.Cintaku.A
13836400=Worm/w32.Cintaku.A Module
2523B959=Worm/w32.Clown.A
DD7A0BA8=Worm/w32.Code Red.1
1AA1E86F=Worm/w32.Code Red.2
9992EFF7=Worm/w32.Code-X.A
FFF6DFEA=Worm/w32.Code-X.B
5A483177=Worm/w32.Code-X.C
A31B59A5=Worm/w32.Coolface
4D93B2C6=Worm/w32.Copy.A
2B11DBBA=Worm/w32.Crater.A
2FA2B472=Worm/w32.Crater.B
2FEF5574=Worm/w32.Crybot.A
AB124105=Worm/w32.Crybot.B
FFA6A881=Worm/w32.Cuex4.A
FB4F2D03=Worm/w32.Cuex4.B
FE82B701=Worm/w32.Cuex4.C
DFF5C9=Worm/w32.Cyrax.1
1903FBC7=Worm/w32.Cyrax.2
953E6A30=Worm/w32.Cyrax.3
A62EBFB3=Worm/w32.Cyrax.4
E68634FE=Worm/w32.Decoy.A
1F3D15F=Worm/w32.Decoy.B
5F28267C=Worm/w32.Decoy.C
BE9BAE1A=Worm/w32.Decoy.D
B11086F9=Worm/w32.Decoy.E
23359081=Worm/w32.Decoy.F
C200B521=Worm/w32.Decoy.G
55AB5C40=Worm/w32.Decoy.H
15DC0DDA=Worm/w32.Delfer
B85F0EC1=Worm/w32.Delinf.A
486457B8=Worm/w32.Delinf.B
E07EB57D=Worm/w32.Dian Sastro
A7BBC8AF=Worm/w32.Diary.A
12211B51=Worm/w32.Diary.B
6A91DB37=Worm/w32.Diary.C
3AD7C0DD=Worm/w32.Diary.D
F19DA6CF=Worm/w32.Diary.E
D0602DD6=Worm/w32.Diningrat.1
3BEA1FB0=Worm/w32.Diningrat.2
8F705CAF=Worm/w32.Dodol.A
38B5E7E0=Worm/w32.Dodol.B
A283DE70=Worm/w32.Dodol.C
9283E0A1=Worm/w32.Dodol.D
8701C037=Worm/w32.Dora
DEADCA39=Worm/w32.Emma-Lisa
9B2C0040=Worm/w32.Everything
9F96F88C=Worm/w32.Fluburung
92CCA704=Worm/w32.Fluburung Raven.1
F810D4DD=Worm/w32.Fluburung Raven.2
566FFA28=Worm/w32.Fluburung.VB
623562E5=Worm/w32.Fluikan.A
6FE59420=Worm/w32.Fluikan.B
857E3F60=Worm/w32.Fluikan.C
F7FE9AAA=Worm/w32.Gadgev.B
8000D3AD=Worm/w32.Gaggl.A
7CE9DB9A=Worm/w32.Gombel
28AA15FB=Worm/w32.Grogotix
D6C030B4=Worm/w32.Hallo roro.htt
48438917=Worm/w32.Hallo roro.htt
F750FFD2=Worm/W32.Iwing
1388A27=Worm/w32.Hallo roro.htt
8A228480=Worm/w32.Hallo roro.htt
12DBEE50=Worm/w32.Harpot.A
6FA5D852=Worm/w32.Harpot.A
9F02B0C3=HARPOT
5188F1C2=Worm/w32.Influenza
53883270=Worm/w32.Ivp-Vk.A
13888B1D=Worm/w32.Ivp-Vk.B
F750FFD2=Worm/w32.Iwing.vbs
C26CEEFA=Worm/w32.JD!!!
886B3E75=Worm/w32.Jeefo.svchost
7AA11981=Worm/w32.KamaSutra
B46A283C=Worm/w32.Kangen.A
BFC6E421=Worm/w32.Kangen.B
BB2699CD=Worm/w32.Kangen.C
67AD4C6C=Worm/w32.Kangen.E
A5Ba42D9=Worm/w32.Kangen.G
8B51Fa05=Worm/w32.Kangen.H
D660211=Worm/w32.Kangen.I
3B6A8C4E=Worm/w32.Kangen.J
F8997E8C=Worm/w32.Kangen.K
282452D3=Worm/w32.Kangen.L
12EECA8=Worm/w32.Kangen.M
1F79A9C8=Worm/w32.Kantuk
5BE4283=Worm/w32.Kata Mutiara
3991073A=Worm/w32.Kerjaan-Kantor.A
1487BFEB=Worm/w32.Kerjaan-Kantor.B
C8B4593=Worm/w32.Klez.E
6CF483F9=Worm/w32.Klez.H
9DEB6A75=Worm/w32.Lafatih.A
A984512D=Worm/w32.Lafatih.B
CA8BBC1E=Worm/w32.Lafatih.C
B0EEC12F=Worm/w32.Layout.htt
2F0C91F0=Worm/w32.Lina
F1F23AEB=Worm/w32.Lodctr32
35414350=Worm/w32.Love.vbs
9E175A45=Worm/w32.lovgate.R
2DE9E552=Worm/w32.Luna-Maya
5547CE4A=Worm/w32.Luvgate.A
B6CB4EAF=Worm/w32.Magistrar.B
A61B072D=Worm/w32.Majnun
E7E98175=Worm/w32.Mazda
A19EF178=Worm/w32.Mazda
327FFE1A=Worm/w32.Mazda
831D9D94=Worm/w32.Mazda
57C4511D=Worm/w32.Mazda
E6ED95B0=Worm/w32.Mb2c-Vk.A
F81801DA=Worm/w32.Mb2c-Vk.B
84241381=Worm/w32.Mb2c-Vk.C
7661F68F=Worm/w32.Mb2c-Vk.D
14C30A20=Worm/w32.Mb2c-Vk.E
832C1F4A=Worm/w32.Mb2c-Vk.F
4FD25E2D=Worm/w32.Mella-Andalusia
844341B4=Worm/w32.Mellisa.vbs
D433B807=Worm/w32.Mimpi-Indah
A0C5D47E=Worm/w32.Moonlight.Folder.htt
F8275133=Worm/w32.Moonlight.Variant
7C6E31D9=Worm/w32.Moonlight.Variant
019F682E=Worm/w32.Moonlight.Variant
7A014FFF=Worm/w32.Moonlight.Variant
FC166E7=Worm/w32.Moonlight.Variant
5153D21E=Worm/w32.Moonlight.Variant
9F3E1F1A=Worm/w32.Moonlight.Variant
80C47504=Worm/w32.Moonlight.Variant
635E722=Worm/w32.Moonlight.Variant
22B28B95=Worm/w32.Moonlight.Variant
8B664EE9=Worm/w32.Moonlight.Variant
6200B8D8=Worm/w32.Moonlight.Variant
DF8C2C57=Worm/w32.Moonlight.Variant
E364DE42=Worm/w32.Moonlight.Variant
52DF859C=Worm/w32.Moonlight.Variant
6E377789=Worm/w32.Moonlight.Variant
EF531113=Worm/w32.Moonlight.Variant
36EADA66=Worm/w32.Moonlight.Variant
D533356=Worm/w32.Moron
10017CDD=Worm/w32.Mp3.A
51674548=Worm/w32.Mp3.B
89FD494F=Worm/w32.Mr_CoolFace.A
9DEC6FEF=Worm/w32.Mr_CoolFace.B
7FC5BD7C=Worm/w32.Mr_CoolFace.Desktop.
ini
9E1F27CA=Worm/w32.Mydoom.A.3
F4A7E28=Worm/w32.Myheart.A
5874C1AC=Worm/w32.Myheart.B
B086140F=Worm/w32.MyRose.A
5049C2F4=Worm/w32.MyRose.B
87DB5C4F=Worm/w32.MyRose.C
4C571774=Worm/w32.MyRose.D
D60C3A0D=Worm/w32.MyRose.E
61E5B3A8=Worm/w32.Myztx.A
3731DD20=Worm/w32.Myztx.B
D17E6943=Worm/w32.Myztx.C
4BEEFCC3=Worm/w32.Nale.A
65004FB2=Worm/w32.Ncli
3F83E63D=Worm/w32.Netlog
B0CCCC9E=Worm.Nihilit
B59DEFE=Worm/w32.newBrontok
087A9EC6=Worm/w32.newBrontok
324A16AA=Worm/w32.newBrontok
A480F376=Worm/w32.newBrontok
9D5C2C8C=Worm/w32.newBrontok
46237D3F=Worm/w32.newBrontok
1D136654=Worm/w32.newBrontok
CDB3F9AA=Worm/w32.newBrontok
F769C59F=Worm/w32.newBrontok
B0CCCC9E=Worm/w32.Nihilit.vbs
A262DE8F=Worm/w32.Nobron
D1AD5589=Worm/w32.Nuwar.M
6FE146C=Worm/w32.Patahati.A
CE62DD4C=Worm/w32.Patahati.B
C884736A=Worm/w32.Patahati.C
BAA4A636=Worm/w32.PecahGelas.A
8B2BB224=Worm/w32.PecahGelas.B
3B33FEB7=Worm/w32.PecahGelas.C
4420248A=Worm/w32.Pengging
A8A685E5=Worm/w32.Pettick.vbs
45E14D0B=Worm/w32.Pluto.A
06CA24FA=Worm/w32.Pluto.B
51A559B9=Worm/w32.Pluto.C
1CC157CA=Worm/w32.Pluto.D
A685108A=Worm/w32.Pluto.E
6CA24FA=Worm/w32.Pluto.F
8965E905=Worm/w32.Pluto.G
A4ADE89E=Worm/w32.Provisioning.A
E63AEE53=Worm/w32.Provisioning.B
1560742F=Worm/w32.Solow
107486FC=Worm/w32.Solow
B3B78443=Worm/w32.Solow
DFD1B32=Worm/w32.Solow.Variant
2F399732=Worm/w32.Redlof.B
F8A901C=Worm/w32.Redlof.C
76745AE1=Worm/w32.Roes
28B3A591=Worm/w32.Rontokbro.A
56038CCE=Worm/w32.Rontokbro.B
67655C3B=Worm/w32.Rontokbro.C
80C8D7F2=Worm/w32.Rontokbro.D
8442C0B1=Worm/w32.Rontokbro.F
D8D4BC4E=Worm/w32.Rontokbro.G
8504230D=Worm/w32.Rontokbro.I
BFF05A58=Worm/w32.Rontokbro.L
72EC055F=Worm/w32.Rontokbro.N
179B15AB=Worm/w32.Rontokbro.O
B360ABB9=Worm/w32.Rontokbro.Q
935950AF=Worm/w32.Rontokbro.R
A16E04EC=Worm/w32.Rontokbro.T
A58C251C=Worm/w32.Rontokbro.U
A3A95ADC=Worm/w32.Rontokbro.V
8E928ABE=Worm/w32.Runouce.B2
F4D43B51=Worm/w32.RyaniJangkaru.A
840D6B95=Worm/w32.RyaniJangkaru.B
65DFDA75=Worm/w32.RyaniJangkaru.C
A9EB7466=Worm/w32.RyaniJangkaru.D
7DD3EB72=Worm/w32.Salinity
ECABA0DE=Worm/w32.Sasser.B
6FD6666=Worm/w32.Scr Cilal.A
8BC18F3B=Worm/w32.Scr Cilal.B
323BF3F2=Worm/w32.Scr Cilal.C
3A7ED4DF=Worm/w32.Screen Saver.A
AC43BC5D=Worm/w32.Shellynt.A
A1213F22=Worm/w32.Shellynt.B
C57A0CF5=Worm/w32.Sherry.A
98724C92=Worm/w32.Sherry.B
F11602A1=Worm/w32.Sircam
10D08FF9=Worm/w32.Small.Kl
FF8E84A7=Worm/w32.Spider
CD8D5096=Worm/w32.Spoofer
A1D83BFA=Worm/w32.Spyro.Vbs
5BB09CD4=Worm/w32.Spyro.Vbs
B040D849=Worm/w32.Spyro.Vbs
1F2D3AC6=Worm/w32.Spyro.Vbs
E69196C1=Worm/w32.Spyro.Vbs
B3CEB12F=Worm/w32.Stration
5C49F827=Worm/w32.Strong
D9666068=Worm/w32.Super Strong
EA34BA01=Worm/w32.Tuing
A8C8EBCD=Worm/w32.Temp.A
43DD1C22=Worm/w32.Temp.B
A6B8909B=Worm/w32.Ubl
994DE065=Worm/w32.Unmul
76FFB14F=Worm/w32.Valium.vbs
A5E386C2=Worm/w32.Vanguish.Rootk
69FD5019=Worm/w32.Vanguish.Rootk
2E96C330=Worm/w32.Vanguish.Rootk
CDA4A99E=Worm/w32.Vc2000.Vk
8F7563C6=Worm/w32.Vclab.Vk
51DA5587=Worm/w32.Vhack
5BCF19Ac=Worm/w32.Vkit100.Vk
EDF6E09=Worm/w32.Wallpaper
C1955E3F=Worm/w32.Winxp
5E385873=Worm/w32.Worm2007
64F45776=Worm/w32.WSar
ABA71F67=Worm/w32.WSar
BB519524=Worm/w32.WuKill.A
DE39655B=Worm/w32.WuKill.B
674E3BD7=Worm/w32.Wukill.C
EE4A2CE9=Worm/w32.Yarsi
6FA55FED=Worm/w32.Yosa
F6B9B7E5=Worm/w32.Yudizat
BBD6F48B=Worm/w32.Zul
F174408B=Worm/w32.Zulu
C68AF543=Worm/w32.Gendutz
E5FE2F76=Worm/w32.SiKembar
1D62F76A=Worm/w32.VBKill
2A72D2EB=Worm/w32.VBKill
9F8EF70C=Worm/w32.VBKill
C049062B=Worm/w32.VBKill
7C502297=Worm/w32.Pandawa
B8D521E7=Worm/w32.Pandawa
223C3CA=Worm/w32.Pandawa
5D934856=Worm/w32.Pandawa
9DEAC047=Worm/w32.NetGhost.A
3076E541=Worm/w32.Share98
316E9544=Worm/w32.San
31A204F6=Trojan/tr.WindowBomb
33E1823A=Trojan/tr.Hd_format
3560C5C9=Worm/w32.Lame
398FD265=Worm/w32.Psychward
39926689=Trojan/tr.Cybers
39DBCF94=Worm/w32.Dream
3A5631F3=Worm/w32.Kremp
3CDB4E0D=Worm/w32.Charlene
3DA07CCA=Worm/w32.Devolve
3F93449A=Worm/w32.HappyTime
30A0CA3B=Worm/w32.Anja
3127B9A3=Worm/w32.Diversao
32891421=Worm/w32.Jeepwarz
3323DB51=Worm/w32.Buffy
33314C0E=Worm/w32.Showdown
34FA6F41=Worm/w32.Simpsalapim
373A5AAE=Worm/w32.Generic
38806BD0=Worm/w32.Diversao
39E9624B=Worm/w32.Judge
3A2292AE=Worm/w32.Jobbo
3C6E6312=Worm/w32.Gnosis
3DA4D58D=Worm/w32.Antax
3E560FDE=Worm/w32.Generic.Bat
3E97FD66=Worm/w32.Cure
30179C31=Worm/w32.Butcher
303D50D7=Worm/w32.Batalia7
30449348=Worm/w32.Darky
30496FF5=Worm/w32.Prisoncamp
307036EB=Worm/w32.Xreh
3080C90F=Worm/w32.Acid
30D211CB=Worm/w32.Ripost
31083636=Worm/w32.Tnse
31568A5D=Worm/w32.Black
315FA726=Worm/w32.Reinfector
318950E0=Worm/w32.Becky
3259C8D0=Worm/w32.Batalia3
3261C399=Worm/w32.Hoard
32D087F5=Worm/w32.527
32D3C611=Worm/w32.Battler
32EDE4F2=Trojan/tr.Bomb
330DD3ED=Trojan/tr.Repun
3345C791=Worm/w32.Naive
34626883=Trojan/tr.Ansi
3470B0EC=Trojan/tr.Zebumb
348633C2=Worm/w32.Minus
34F22997=Worm/w32.Wnt
35E526CA=Worm/w32.Silly
36811CF9=Worm/w32.PenFold
37093225=Worm/w32.Minus
373AE0DA=Trojan/tr.Deltree
37A54D05=Trojan/tr.FormatC
37C52473=Worm/w32.HexVirus
37C9B3ED=Worm/w32.Radex
37CB6852=Worm/w32.Ibbm
3828BFFE=Worm/w32.Lame
3954076D=Trojan/tr.Fungame
3978B163=Trojan/tr.Ruinator
398B80B3=Worm/w32.Butcher
39E608D8=Worm/w32.RedArc
3A56F866=Worm/w32.Combat
3A73045A=Worm/w32.Batalia5
3AC6C8D9=Worm/w32.Aduh
3B34E446=Worm/w32.Winsys
F174408B=Zulu
3B4716FA=Worm/w32.Bandit
3B6A050B=Worm/w32.Super
3BA569B6=Trojan/tr.Kuhar
3BE1954A=Worm/w32.Firkin
3BE80E65=Worm/w32.ComBat
3C2B5278=Worm/w32.Silly.X
3C44952F=Worm/w32.Silly.U
3C62A734=Worm/w32.Winstart
3CA85C68=Worm/w32.Prelud
3CAEDF44=Worm/w32.Hard
3CC8F3AE=Worm/w32.Ataris.D
3E0BDD70=Worm/w32.Apulia.C
3E9650FB=Worm/w32.ZekeZip
3EA37581=Trojan/tr.Vevat
3ECBB166=Worm/w32.Cold.A
3FFCBF15=Worm/w32.Zert
323CD6C5=Worm/w32.Trivial
3D09ABA4=Worm/w32.Flys.A
300007FC=Worm/w32.H&H
3001039E=Worm/w32.Ps
30052EBD=Worm/w32.V
30055104=Worm/w32.Ps
3006965D=Worm/w32.Ps
3008D94A=Worm/w32.Ps.Alert
3008FBF9=Worm/w32.NRLG-Based
30097A61=Worm/w32.Camel
300CAB18=Worm/w32.Barrotes
301442E8=Worm/w32.Ps
301A0B65=Worm/w32.Vcc
301DE539=Worm/w32.Bw-Based
3020E531=Worm/w32.Flip
30280DD1=Worm/w32.Invader
3028D67D=Worm/w32.Ps
302BA97A=Worm/w32.Jerusalem.A
302D3E22=Worm/w32.Ontario
3030971E=Worm/w32.Eddie
3030C862=Worm/w32.NRLG-Based
3035C7CC=Worm/w32.Grodno
303A69B5=Worm/w32.G2-Based
303D542C=Worm/w32.Ps
303D980C=Worm/w32.NewYear
303F343B=Worm/w32.Ps
303FBDB9=Worm/w32.Vienna
30411E03=Worm/w32.Zun
304802A6=Worm/w32.GI
30497A16=Worm/w32.VKit-Based
304B8868=Worm/w32.Rikki
3050888B=Worm/w32.Tiny
3053D69A=Worm/w32.Australian
3054F6B3=Worm/w32.Rikki
305CEC09=Worm/w32.Apparition
3061CA11=Worm/w32.Joe
3065922E=Worm/w32.Leprosy
30678CFD=Worm/w32.MemLapse
3069DC40=Worm/w32.Rainbow
306B2BC6=Worm/w32.Criminal
3072323C=Worm/w32.Ps
30740D2B=Worm/w32.Ps
307E2F2C=Worm/w32.Horse
3080A80B=Worm/w32.Pixel
30899671=Worm/w32.WMA
308BBD29=Worm/w32.Jerusalem.N
30923C7C=Worm/w32.Cascade
3095E3CA=Worm/w32.Loz
3099B37E=Worm/w32.Yctc
309DD236=Worm/w32.Jerusalem.B
309EF0B0=Worm/w32.Arcv
30A49B72=Worm/w32.Vcl-Based
30A97235=Worm/w32.Vp
30AD5C7A=Worm/w32.Lg
30ADA295=Worm/w32.Huge
30B26508=Worm/w32.Vienna
30B90B13=Worm/w32.Cybertech
30B92D9E=Worm/w32.PS-Based
30B9C65B=Worm/w32.Fumble.A
30BF612E=Worm/w32.Xak
30C58003=Worm/w32.PS-Based
30C6A7CE=Worm/w32.Bw-Based
30C70C10=Worm/w32.PCBB
30C7BDBE=Worm/w32.Mte.E
30C7C7CA=Worm/w32.Monster.A
30C842C5=Worm/w32.Akuku
30C96256=Worm/w32.PS-Based
30CAD65D=Worm/w32.Skater
30CC1C7E=Worm/w32.Zany
30CDCC24=Worm/w32.Intended
30D03E75=Worm/w32.PS.AnotherWorld
30D2F966=Worm/w32.Uruguay
30D43381=Worm/w32.Eddie
30D43D53=Worm/w32.PS-Based
30D8C4C0=Worm/w32.PS-Based
30DFA4AB=Worm/w32.Vcl
30E11B7D=Worm/w32.Walrus
30E2F8E4=Worm/w32.Career
30EAECDF=Worm/w32.Doom
30EBC468=Worm/w32.CyberTech
30ECB2AD=Worm/w32.Trivial
30ECBD17=Worm/w32.Murphy
30F2078B=Worm/w32.BestWishes.A
30F62FEE=Worm/w32.PS-Based
30F643DD=Worm/w32.PS-Based
30F8CF0E=Worm/w32.Antipas
30FD53CC=Worm/w32.PS-Based
3103D466=Worm/w32.Milan
3104AAD9=Worm/w32.PS-Based
31053B91=Worm/w32.PS-Based
31069841=Worm/w32.Vienna
310B4E21=Worm/w32.AAA
3112E8F9=Worm/w32.Grog.B
31152817=Worm/w32.Invader
311918C2=Worm/w32.MBoro
311D222F=Worm/w32.Companion
3124EC82=Worm/w32.PS-Based
312D3E31=Worm/w32.PS-Based
312F88F4=Worm/w32.Murphy
31323A15=Worm/w32.Leonard
3133D5BB=Worm/w32.SanLorenzo
3136939A=Worm/w32.PS-Based
3137AE81=Worm/w32.Smm
3139FE74=Worm/w32.Tpe
3142D3FB=Worm/w32.Smeg
314B5BF5=Worm/w32.Tula
314CA519=Worm/w32.G2-Based
314DA489=Worm/w32.Andromeda.D
31544DBE=Worm/w32.MustDie
31564C16=Worm/w32.Phoenix
3157425A=Worm/w32.PS-Based
3159E355=Worm/w32.Invader
315B76A1=Worm/w32.Ash
315BB0DB=Worm/w32.Phoenix
316229FA=Worm/w32.Nv
31641817=Worm/w32.Ida
31642F68=Worm/w32.Cascade.C
316479D8=Worm/w32.Burger-Based
3164AC26=Worm/w32.Rpme
3165A94C=Worm/w32.Acdc
3166D41D=Worm/w32.Burma.B
316F26F9=Worm/w32.Vcc
3173297F=Worm/w32.Search
317DE7D2=Worm/w32.PS-Based
31807401=Worm/w32.Vcl-Based
31815A09=Worm/w32.PS-Based
31858388=Worm/w32.Bw-Based
318664C4=Worm/w32.Rainbow
318A9725=Worm/w32.Dutch_Tiny.A
318F917D=Worm/w32.Espacio
31912E82=Worm/w32.Zulu
3192DD9B=Worm/w32.Jerusalem.B
31947F3E=Worm/w32.SillyRC
3194EF5E=Worm/w32.Intended
3196D971=Worm/w32.PS-Based
31995DF0=Worm/w32.C&Y
3199ED32=Worm/w32.PS-Based
319CCEA5=Worm/w32.Storm
319CFA02=Worm/w32.PS-Based
31A01D42=Worm/w32.Yankee
31A066BE=Trojan/tr.TimeBomb.A
31A21773=Worm/w32.Pcbb.B
31A3070F=Worm/w32.Csl
31A3766B=Worm/w32.Ansibomb
31ADD4B0=Worm/w32.PS-Based
31AEEEEF=Worm/w32.PS-Based
31B3BB2B=Worm/w32.Grog
31B4D585=Worm/w32.Jerusalem.A
31BB6050=Worm/w32.Corrupted
31C0387F=Worm/w32.AAA
31C4AAEA=Worm/w32.SillyRC
31C562EE=Worm/w32.LittBrother
31C65A0E=Worm/w32.Riot
31C9552F=Worm/w32.A2Space
31C995E2=Worm/w32.Vienna
31CDBD72=Worm/w32.Jerusalem.A
31CDC2BD=Worm/w32.Shanghai_II
31D150CE=Worm/w32.Corrupted
31D72669=Worm/w32.Sundevil
31DE5563=Worm/w32.Camel
31E0CBAD=Worm/w32.Dame
31E13561=Worm/w32.Friday13
31E3DB90=Worm/w32.SillyC
31E67677=Worm/w32.Vcl-Based
31EA116A=Worm/w32.PS-Based
31EC49DD=Worm/w32.Unkm
31EEE912=Worm/w32.HellAwaits
31F48CE3=Worm/w32.Bw.Pelican
320381D5=Worm/w32.Plutto
3206DDFD=Worm/w32.Anna
320834AD=Worm/w32.Vienna
320DAF9E=Worm/w32.Riot
320DF9A4=Worm/w32.Vienna
320E1DE1=Worm/w32.Cascade
32148FAD=Worm/w32.Ace
32172660=Worm/w32.Australian
3217FBAE=Worm/w32.Oxana
321891E5=Worm/w32.PS-Based
321A02D4=Worm/w32.Nov7
321B0512=Worm/w32.Grodno.A
321C2646=Worm/w32.Jerusalem.B
321E8583=Worm/w32.PS-Based
321F802F=Worm/w32.Leprosy
3221CB0D=Worm/w32.PS-Based
3228FC6D=Worm/w32.PS-Based
322D3BBD=Worm/w32.Beer
322F5E87=Worm/w32.Vcl-Based
3230CC70=Worm/w32.Corrupted
323276DD=Worm/w32.PS-Based
323A87B0=Worm/w32.Cascade
323D1177=Worm/w32.Alicia
323EB359=Worm/w32.HelloUser
32401692=Worm/w32.SillyRC
32470EC3=Worm/w32.PS-Based
3249B594=Worm/w32.PS-Based
324D1EF5=Worm/w32.Loz.B
32522B52=Worm/w32.Csf
3253DFA1=Worm/w32.Microb
32551EF3=Worm/w32.Flip
325612AF=Worm/w32.Macedonia
32580244=Worm/w32.Ivp-Based
325EFB63=Worm/w32.Vienna.A
326A07CC=Worm/w32.Mrti
326A9E6E=Worm/w32.Vcl-Based
326DCA3C=Worm/w32.June16
3277FFAB=Worm/w32.PS-Based
32788B66=Worm/w32.Srx
327A1F8D=Worm/w32.Slovakia
327CB468=Worm/w32.Vcm
32807BC2=Worm/w32.Junior
32838E5C=Worm/w32.PS-Based
328B3480=Worm/w32.Pojer
328D1678=Worm/w32.Beer
328E250E=Worm/w32.KillCMOS.C
32926523=Worm/w32.Phantom1.E
329342F3=Worm/w32.PS-Based
329379AE=Worm/w32.Pixel
329C9C53=Worm/w32.Riot
329F070E=Worm/w32.TraceBack
32A02C83=Worm/w32.PS-Based
32A17AE4=Worm/w32.Invader.G
32AA5884=Worm/w32.Australian
32B7B1F5=Worm/w32.House
32B91938=Worm/w32.Intended
32BCC408=Worm/w32.Search
32BD040C=Worm/w32.Helloween
32BD40E6=Worm/w32.PS-Based
32BF2E3B=Worm/w32.Olivia
32BF5B61=Worm/w32.Dreg-Based
32BFE521=Worm/w32.PS-Based
32C4793B=Worm/w32.PS-Based
32C951C0=Worm/w32.Mps
32CA4B93=Worm/w32.Ko
32CB3F39=Worm/w32.Bvm
32CB6E50=Worm/w32.Lyceum
32CEAAB1=Worm/w32.Jerusalem.A
32CFAE02=Worm/w32.PS-Based
32D08909=Worm/w32.Dreamer
32DE3362=Worm/w32.Dsme.Connie
32E13FC5=Worm/w32.Vesna
32E20F8F=Worm/w32.Dutch_Tiny.A
32E3FB28=Worm/w32.Dutch_Tiny.B
32E46FC8=Worm/w32.SomeKit
32E921FD=Worm/w32.Bw.SeaStorm
32EEE8A4=Worm/w32.PS-Based
32F087D7=Worm/w32.PS-Based
32F49AD5=Worm/w32.Vole
32F78B6D=Worm/w32.Vcl.B
32F90C53=Worm/w32.PS-Based
32FED6FE=Worm/w32.SillyC.B
33079204=Worm/w32.Radyum
330923EF=Worm/w32.Twin.D
33098F2F=Worm/w32.MF
330CE2CE=Worm/w32.Fish#6
330D2FD7=Worm/w32.Hellfire
3310C626=Worm/w32.Jerusalem.Q
33142C78=Worm/w32.Grog
33184824=Worm/w32.Jerusalem.A
331B525D=Worm/w32.Markiz
33273DFE=Worm/w32.Tpvo
3334512F=Worm/w32.PS-Based
3335558C=Worm/w32.Pcbb.A
3339C8D2=Worm/w32.Nothing
333EE898=Worm/w32.PS-Based
333FAD23=Worm/w32.Riot
33430EF8=Worm/w32.Chameleon
3346658E=Worm/w32.Ko.B
33477EDE=Worm/w32.Khizhnjak
334A6CB3=Worm/w32.Vienna.A
334CA49F=Worm/w32.Dreamer
335077E8=Worm/w32.Beer
335077E8=Worm/w32.Beer
335B89A7=Worm/w32.Monster.B
335D20C1=Worm/w32.Jerkin
335E30ED=Worm/w32.Es.B
3364127C=Worm/w32.PS-Based
3366EC5A=Worm/w32.Ivp-Based
3368A1D2=Worm/w32.Whale
3369A988=Worm/w32.BetaBoys
336C4938=Worm/w32.DrJohn
336FF6D4=Worm/w32.Tiny
33709EA3=Worm/w32.Leprosy
33714519=Worm/w32.Bw-Based
33776CD0=Worm/w32.Cybercide
337A32A2=Worm/w32.Arara
337D9C7A=Worm/w32.Search
337E8EE5=Worm/w32.PS-Based
33801CA8=Worm/w32.XWG
33807C98=Worm/w32.Arcv
33840D85=Worm/w32.Hellfire
33866D19=Worm/w32.Australian
338B70F8=Worm/w32.Grace
338E3EA3=Worm/w32.I13
33907DEB=Worm/w32.Joan
33908764=Worm/w32.G2-Based
3391A5E8=Worm/w32.Sarampo
3397010F=Worm/w32.FallenAngel
339EECC2=Worm/w32.PS-Based
33A18646=Worm/w32.Ivp-Based
33A9D61E=Worm/w32.Flue
33AADB49=Worm/w32.Video
33ADD00B=Worm/w32.PeaceKeeper.A
33B0528F=Worm/w32.HelloUser.B
33B5F17A=Worm/w32.Itv
33B6559F=Worm/w32.Yankee.A
33B7890A=Worm/w32.Stealth.B
33B91B2D=Worm/w32.Fis
33B95C9B=Worm/w32.PS-Based
33BB6239=Worm/w32.Nrlg-Based
33BE1555=Worm/w32.Anthrax
33C350E2=Worm/w32.Mnemonix
33C52EF7=Worm/w32.PS-Based
33C84181=Worm/w32.Tu28
33D4C72A=Worm/w32.Bailey
33DBC4D2=Worm/w32.Vcc
33DE3EE7=Worm/w32.PS-Based
33DF49F9=Worm/w32.Chameleon
33E19179=Worm/w32.PS-Based
33E7570F=Worm/w32.PS-Based
33E7888D=Worm/w32.Dreg-Based
33EB5590=Worm/w32.Snake
33EEEB9A=Worm/w32.Vcl-Based
33F2F1F3=Worm/w32.Nrlg-Based
33F31EF3=Worm/w32.Datacrime.A
33F76E9E=Worm/w32.G2-Based
33F7C1BB=Worm/w32.Janka
33FA47D6=Worm/w32.CyberTech
33FC5A7C=Worm/w32.Nrlg-Based
33FEFBC9=Worm/w32.Cookie
340316AB=Worm/w32.Eddie
34110C42=Worm/w32.GencVir
341AEFAF=Worm/w32.Vp
341F0123=Worm/w32.Cascade.E
3424435C=Worm/w32.LoadHigh
3425C7E9=Worm/w32.MtE.B
342753A0=Worm/w32.PS-Based
342A1BC2=Worm/w32.Bzz
342D36D1=Worm/w32.Mindless
34341875=Worm/w32.SillyC
343A07AA=Worm/w32.Eumel
343D7A5F=Worm/w32.Ntit
343E5815=Worm/w32.Vienna
344009F5=Worm/w32.PS-Based
34418629=Worm/w32.Ivp
34442353=Worm/w32.PS-Based
344534ED=Worm/w32.PS-Based
3445830B=Worm/w32.Funeral.B
3445CF32=Worm/w32.PS-Based
3448B8F5=Worm/w32.PS-Based
344C3DCA=Worm/w32.Istanbul
344E0192=Worm/w32.Vienna
344EA335=Worm/w32.Dm.A
3452A4B1=Worm/w32.Leprosy.R
3452D53F=Worm/w32.Dutch_Tiny.A
345514F7=Worm/w32.Nuke
345DD1BA=Worm/w32.Yb
34615B30=Worm/w32.Dodgy.A
3463FB0C=Worm/w32.Dvc
34650BB4=Worm/w32.Bw.Jakarta
34665ECA=Worm/w32.PS-Based
3469D5D7=Worm/w32.PS-Based
346A9F61=Worm/w32.Vienna
34708031=Worm/w32.Skew
3473CFF2=Worm/w32.Riot
347FD817=Worm/w32.MemLapse
3483FAB3=Worm/w32.G2-Based
348924CC=Worm/w32.Fish#6
348FAD72=Worm/w32.Ssr
34903543=Worm/w32.Cd
3490415C=Worm/w32.PS-Based
349042E6=Worm/w32.PS-Based
34921879=Worm/w32.Vienna.C
34937364=Worm/w32.Egg
3494F08F=Worm/w32.Itv
34953FEC=Worm/w32.Vienna
3495F519=Worm/w32.Bw.SeaStorm
349618A4=Worm/w32.Nrlg-Based
349882D4=Worm/w32.DAS_Boot.B
34991E72=Worm/w32.PS-Based
349AD6BF=Worm/w32.Csl
349DAAE6=Worm/w32.Vlad.Antipode
34A6DC1B=Worm/w32.Riot
34A85F89=Worm/w32.Hallochen.A
34A8F6E2=Worm/w32.Search
34AE40F1=Worm/w32.Companion.A
34B0C4E3=Worm/w32.PS-Based
34B1E984=Worm/w32.Svc
34B35073=Worm/w32.PS-Based
34B615E0=Worm/w32.Svc.A
34B7264F=Worm/w32.PS-Based
34C05CCF=Worm/w32.Leprosy
34C05ECF=Worm/w32.PS-Based
34C0DA77=Worm/w32.PS-Based
34C5C426=Worm/w32.Baloo
34CA2A39=Worm/w32.Nrlg-Based
34CC7299=Worm/w32.Jerusalem.A
34CFE242=Worm/w32.Goma
34DBB0FE=Worm/w32.Eddie.A
34DE666F=Worm/w32.Mirea
34DE760F=Worm/w32.VKit-Based
34E375E0=Worm/w32.Anthrax
34E4D86B=Worm/w32.Alicia.Zip
34E7D45F=Worm/w32.Riot
34E821DA=Worm/w32.PS-Based
34E8833E=Worm/w32.Freezer
34EA64F6=Worm/w32.1_COM
34EAF5B1=Worm/w32.Spanska
34EDB6B2=Worm/w32.PS-Based
34F0B3C7=Worm/w32.PS-Based
34F67B6A=Worm/w32.Cascade
34FFE5AA=Worm/w32.Vienna
35004481=Worm/w32.Friday13.A
3500989F=Worm/w32.PS-Based
3500BDBB=Worm/w32.Lts
3501BF8F=Worm/w32.Tadpole
3502DDD8=Worm/w32.Vlad
35054E3D=Worm/w32.WereWolf.D
3506418F=Worm/w32.Lr
35078360=Worm/w32.Hma_Boot.A
3509B012=Worm/w32.Ivp-Based
350B8BB9=Worm/w32.Mnemonix
350CCD74=Worm/w32.PS-Based
350F46BB=Worm/w32.PS-Based
350F9C41=Worm/w32.Quark
3510DCE4=Worm/w32.MtE.Ludwig
3513BBEA=Worm/w32.Rpme
35149E8B=Worm/w32.Intended
3515825C=Worm/w32.JpegKiller
3517148A=Worm/w32.Jerusalem.B
351B3488=Worm/w32.Jerusalem.J
351E0928=Worm/w32.Guide
351E7E18=Worm/w32.Face
352282EB=Worm/w32.Australian
3524B2CA=Worm/w32.SomeKit
352566B4=Worm/w32.PS-Based
35334748=Worm/w32.SillyC
353A590D=Worm/w32.Adrian
353BA3C7=Worm/w32.Beer
353C5A00=Worm/w32.Bw-Based
353D8913=Worm/w32.Mahon
353D8EE4=Worm/w32.Intended
3540BD95=Worm/w32.CivilWar.V
354173CB=Worm/w32.PS-Based
35424D74=Worm/w32.Quit.A
3543BAFA=Worm/w32.Vcc
3543FD69=Worm/w32.DeadWin
3544A14D=Worm/w32.PS-Based
3544C3F2=Worm/w32.Australian
3545CDD5=Worm/w32.PS-Based
3546D498=Worm/w32.Devore
35481490=Worm/w32.Hellfire
354A6164=Worm/w32.Jerusalem
354B04BC=Worm/w32.Fog.AirRaid
3551E25B=Worm/w32.Nrlg-Based
35525BC7=Worm/w32.DBase
3552FCDF=Worm/w32.Dreg
355379F0=Worm/w32.Nrlg-Based
355B1263=Worm/w32.Lavi.B
355F076E=Worm/w32.Horse
355F895B=Worm/w32.Nrlg-Based
355FC9E9=Worm/w32.Cascade
35607244=Worm/w32.G2-Based
3560DCE7=Worm/w32.Stupid
356495B5=Worm/w32.PS-Based
3567064B=Worm/w32.Rape
356EF8C7=Worm/w32.PS-Based
356F3500=Worm/w32.Natas
357198C7=Worm/w32.WereWolf.A
3573A8EA=Worm/w32.Sirius
3574DC6D=Worm/w32.SillyC
35776D12=Worm/w32.PS-Based
3578ACD9=Worm/w32.Borg-Based
357987D9=Worm/w32.Jerusalem.A
358EBA4A=Worm/w32.MidInfector
3592D158=Worm/w32.Paraguay
35932667=Worm/w32.Nrlg-Based
35942672=Worm/w32.Findme
3594E2D8=Worm/w32.Palma
3594F75E=Worm/w32.Rotceh.A
35953AAA=Worm/w32.PS-Based
359623FF=Worm/w32.Mephisto
35974D25=Worm/w32.Arcv
35993FEE=Worm/w32.MutaGen
359A0EB3=Worm/w32.G2.Dread
359A78FB=Worm/w32.Vienna
35A43AE2=Worm/w32.Jerusalem.A
35A4BE84=Worm/w32.Borg-Based
35A71557=Trojan/tr.TimeBomb.A
35B2F176=Worm/w32.Intended
35B479B0=Worm/w32.Genesis
35B9685C=Worm/w32.Ivp-Based
35BDAF0A=Worm/w32.SillyRC
35C292C7=Worm/w32.Bw-Based
35C562AF=Worm/w32.Mirror.A
35C745CA=Worm/w32.Vienna.A
35C74BEC=Worm/w32.Ivp-Based
35C96DB8=Worm/w32.Nuke
35CD7219=Worm/w32.PS-Based
35D1BC5F=Worm/w32.AntiSabados
35D21FE2=Worm/w32.Vlad
35D2871B=Worm/w32.PS-Based
35D5E85D=Worm/w32.Vcl-Based
35D6A3B7=Worm/w32.Svc
35D6F78D=Worm/w32.Cascade.B
35D95FCD=Worm/w32.PS-Based
35DDF193=Worm/w32.Caterpillar
35DE2342=Worm/w32.Yankee.A
35E2D9E5=Worm/w32.Riot
35E48D21=Worm/w32.Timid
35E4B3B3=Worm/w32.SillyC
35E5E50F=Worm/w32.SillyRC
35EDE8E4=Worm/w32.Totobola
35F6687B=Worm/w32.Armageddon
35F9942C=Worm/w32.Bw-Based
35FC4E53=Worm/w32.Jak
35FEF374=Trojan/tr.DelIosys.B
3606D33A=Worm/w32.Vcl-Based
36135691=Worm/w32.PS-Based
36188F2E=Worm/w32.Sadam
3618B5F7=Worm/w32.Yankee.B
361CBEC9=Worm/w32.Digger
36218E4A=Worm/w32.Eumel
362670C6=Worm/w32.Vienna.B
362A5994=Worm/w32.PS-Based
362C0A8B=Worm/w32.Cascade
362CBE19=Worm/w32.PS-Based
362FD4C0=Worm/w32.Cascade
3633A087=Worm/w32.Mandra
36377350=Worm/w32.AntiPascal.G
363916B5=Worm/w32.Mnemonix
363B319D=Worm/w32.PS-Based
363C857E=Worm/w32.Intended
3641A7CC=Worm/w32.SayNay
3642D5DB=Worm/w32.Vp
3645B239=Worm/w32.PS-Based
3649CD0E=Worm/w32.Zany
365026AF=Worm/w32.Ritzen
36507597=Worm/w32.St
36543606=Worm/w32.PS-Based
3655CA65=Worm/w32.Cpw
3657B0D1=Trojan/tr.Spy.Avl
3659946C=Worm/w32.Bob.A
365B9FD0=Worm/w32.Tanya.B
365FBA7C=Worm/w32.Vcl-Based
36608DEE=Worm/w32.Burma.B
366276AB=Worm/w32.Mnemonix
366441A7=Worm/w32.PS-Based
366B5D99=Worm/w32.NotStoned
367321E5=Worm/w32.Grog
3674D79C=Worm/w32.Folko
3675B715=Worm/w32.Genesis
3675B715=Worm/w32.Genesis
367DC471=Worm/w32.Kov.Eddy
3680B407=Worm/w32.PS-Based
36881E12=Worm/w32.Nomenklatura.A
368A1F41=Worm/w32.Dutch_Tiny.A
368A28A4=Worm/w32.Jerusalem
368D843B=Worm/w32.Yanush
3692150C=Worm/w32.Christmas
369573D9=Worm/w32.Cryptor
3696E858=Worm/w32.AntiPascal
369810DC=Worm/w32.Eddie
36992393=Worm/w32.Hafen
369A772C=Worm/w32.Mg.D
36A4817E=Worm/w32.SillyC
36ABBFBB=Worm/w32.Traveller
36AC0AA2=Worm/w32.CodeBreaker
36AF8BFA=Worm/w32.Nina.A
36B108C2=Worm/w32.Jerusalem
36B5FDF9=Worm/w32.Vcl-Based
36B6F279=Worm/w32.Australian
36B8243D=Worm/w32.MemLapse
36BBAAD8=Worm/w32.Leprosy
36BD3FA1=Trojan/tr.Upgrader
36BE08C0=Worm/w32.Albania
36C02CD8=Worm/w32.Anarchy
36C33543=Worm/w32.Nrlg-Based
36C3E408=Worm/w32.Khizhnjak
36C565DF=Worm/w32.Cascade.X
36CAB606=Worm/w32.VirTool
36CCCF7D=Worm/w32.Loz
36CD42F8=Worm/w32.Small
36D3D2C8=Worm/w32.Diamond
36D424E2=Worm/w32.PS-Based
36D4C2CF=Worm/w32.Armee.A
36D5656B=Worm/w32.Kilroy.H
36D59DD0=Worm/w32.Scitzo
36DB5901=Worm/w32.MtE.Lct
36DB6CE3=Worm/w32.V
36DC1362=Worm/w32.Nuke
36E1704E=Worm/w32.Cascade.X
36E7C85B=Worm/w32.MutaGen
36EA7529=Worm/w32.Leprosy.F
36EB6588=Worm/w32.Yoyo
36EC9FD9=Worm/w32.PS-Based
36EDBC12=Worm/w32.Hate
36F2A079=Worm/w32.Rainbow
37035DE0=Worm/w32.Trinidad.B
37088C9B=Worm/w32.Brain
3708B62F=Worm/w32.Rape.A
370977CF=Worm/w32.PS-Based
37164722=Worm/w32.Vcs.Dropper
3716B1B9=Worm/w32.Dan.Octubre
3719501B=Worm/w32.G2-Based
371A996F=Worm/w32.Ambulance.A
371EC3E7=Worm/w32.Dreg-Based
371F77D9=Worm/w32.Murphy
3720273F=Worm/w32.Born2Loose
3725D80E=Worm/w32.PS-Based
372A9291=Worm/w32.Vacsina
372B9F53=Worm/w32.Frodo
372BCE3E=Worm/w32.Australian
3732B623=Worm/w32.Dreg-Based
374690F7=Worm/w32.Ssh
374A8B0A=Worm/w32.Zorm
374FE67C=Worm/w32.Amoeba
375C65E7=Worm/w32.PS-Based
37607593=Worm/w32.PS-Based
3762653D=Worm/w32.Katvir
376425F3=Worm/w32.PS-Based
3764C498=Worm/w32.Mstu
3766C7CB=Worm/w32.FrodoSoft
37683D4D=Worm/w32.Rainbow
376894CF=Worm/w32.Vienna.A
376BE70C=Worm/w32.Frodo.A
376D528D=Worm/w32.SillyRC.B
376D5DA9=Worm/w32.SillyC.A
376D77A7=Worm/w32.Arcv
37702CCC=Worm/w32.Mururoa
37739636=Worm/w32.SillyC.A
377B40E2=Worm/w32.Jerusalem.A
377D0A4D=Worm/w32.Riot
3784F857=Worm/w32.Konrad
37884C43=Worm/w32.Xuxa
379A96DB=Worm/w32.Rmns
379F6B45=Worm/w32.Wave
37AA19CE=Worm/w32.Kilroy.A
37AED966=Worm/w32.Arara
37B0C4A7=Worm/w32.Ntit
37B2E9AE=Worm/w32.SillyC
37B41DEB=Worm/w32.PS-Based
37B548E1=Worm/w32.PS-Based
37BE3FB0=Worm/w32.Nrlg-Based
37BF32E0=Worm/w32.Abraxas
37C099A3=Worm/w32.Intended
37C3217F=Worm/w32.SillyC
37C3FF98=Worm/w32.PS-Based
37C65585=Worm/w32.MadSatan
37CB9C66=Worm/w32.Vienna.B
37CE200D=Worm/w32.Made.B
37CF2BD9=Worm/w32.G2-Based
37D35B85=Worm/w32.PS-Based
37D3F147=Worm/w32.PS-Based
37D72924=Worm/w32.Tangle
37DF9ABD=Worm/w32.Intended.B
37E495DD=Worm/w32.Pixel
37E9FF50=Worm/w32.Subconsious
37EB30EC=Worm/w32.Vienna.B
37ECD55C=Worm/w32.BitAddict
37F2889F=Worm/w32.Bw-Based
37F517E7=Worm/w32.F4
37F68D7C=Worm/w32.Leech
37F8B241=Worm/w32.Nrlg-Based
3809C2B1=Worm/w32.Wilbur.B
3811AC90=Worm/w32.AdiPop
3815E0F3=Worm/w32.Viper
3817A647=Worm/w32.PS-Based
381B492C=Worm/w32.Mad
381BD90C=Worm/w32.Hllo.E
381BF8DC=Worm/w32.Nrlg-Based
381CC9E4=Worm/w32.PS-Based
382444D0=Worm/w32.PS-Based
38279313=Worm/w32.Cascade.X
383228C5=Worm/w32.Vcl-Based
38346CA0=Worm/w32.Ivp-Based
38371E97=Worm/w32.Christ
3839887F=Worm/w32.Armageddon.B
3839D327=Worm/w32.Nothing
383B0AFF=Worm/w32.Wb.B
383FB462=Worm/w32.Horse
38409B66=Worm/w32.Murphy
3840C814=Worm/w32.PS-Based
384C19C0=Worm/w32.PS-Based
385162AD=Worm/w32.G2-based
3851C01F=Worm/w32.PS-Based
38529D27=Worm/w32.PS-Based
3855DCB6=Worm/w32.PS-Based
38627740=Worm/w32.Zub
386AA20B=Worm/w32.Nrlg-Based
386B3A77=Worm/w32.MutaGen
386DC212=Worm/w32.Bw-Based
38713B2F=Worm/w32.Australian.B
3873250D=Worm/w32.Csl
387AACB6=Worm/w32.G2-Based
387ABCA6=Worm/w32.Nrlg-Based
387F9419=Worm/w32.Nrlg-Based
388D0E9E=Worm/w32.Abraxas_II
388EDD7D=Worm/w32.PS-Based
3890D7CA=Worm/w32.Vienna
3892F48F=Worm/w32.Rainbow
38933037=Worm/w32.HH&HH.A
38959830=Worm/w32.Cascade.E
38A0229E=Worm/w32.Nrlg-Based
38A12880=Worm/w32.CyberTech
38A53B4C=Worm/w32.Loz
38A8D88F=Worm/w32.Munya.A
38AA3BFF=Worm/w32.Nrlg-Based
38AC3B50=Worm/w32.Vcl-Based
38AEB14D=Worm/w32.Vienna.B
38B27B25=Worm/w32.Dumb.B
38B2CC21=Worm/w32.ByteSV
38B3722B=Worm/w32.DarthVader
38BAC796=Worm/w32.Winsurf.B
38C4C56E=Worm/w32.Polifemo
38CA3341=Worm/w32.Vcs.dropper
38CB7CBD=Worm/w32.Intended
38CDA019=Worm/w32.Khizhnjak
38CE9198=Worm/w32.Vice
38D20145=Worm/w32.Yankee.A
38D2A4A1=Worm/w32.Intended
38D9483B=Worm/w32.PS-Based
38DDB232=Worm/w32.SillyC.A
38E2C355=Worm/w32.Champaigne
38EB1768=Worm/w32.Beer
38EC94A8=Worm/w32.Australian
38ECBB67=Worm/w32.Ivp.Birgit.B
38F0D737=Worm/w32.PS-Based
38F178BE=Worm/w32.Rom
39042EDE=Worm/w32.PS-Based
3904386C=Worm/w32.Spooky
39065EBB=Worm/w32.Kode4
390E9474=Worm/w32.Sarov
39127FD0=Worm/w32.Rtl
3912AB6B=Worm/w32.SixFaces
39136F77=Worm/w32.MemLapse
39158CD5=Worm/w32.Sirius
3915E236=Worm/w32.Ida
391AF831=Worm/w32.Tved
391DC4BA=Worm/w32.Ivp-Based
391E7317=Worm/w32.Trebujena
391EB9B7=Worm/w32.As
3926AC69=Worm/w32.Stoned.F
3926FE87=Worm/w32.NRLG-based
39284214=Worm/w32.Dutch_Tiny
392F5AC1=Worm/w32.Akuku.E
3934A37D=Worm/w32.Nrlg-Based
3938B608=Worm/w32.Abraxas
393AC53D=Worm/w32.PS-Based
39407544=Worm/w32.SillyC.B
39427E12=Worm/w32.Nado
39429242=Worm/w32.Nrlg-Based
3943492B=Worm/w32.Helloween
3943F670=Worm/w32.PS-Based
394EBD14=Worm/w32.I13
39517904=Worm/w32.Stoned.A
39540C00=Worm/w32.King
395741D1=Worm/w32.TMC_6x9
39581F5C=Worm/w32.Riot
39582713=Worm/w32.PS-Based
395B6EB7=Worm/w32.Bolero
396099CB=Worm/w32.Companion
3966A3AA=Worm/w32.Bravo!
39690D6F=Worm/w32.Crawler
39697A33=Worm/w32.Animo
396AC6D1=Worm/w32.Bw-Based
396B6F05=Worm/w32.Ivp
396BA101=Worm/w32.Burglar
396C06A2=Worm/w32.Vcc.A
396E99A7=Worm/w32.PS-Based
39769DF9=Worm/w32.Slovakia
397CE7E0=Worm/w32.Psycho
397E3B0D=Worm/w32.Bw-Based
3982693A=Worm/w32.CyberTech
398405C2=Worm/w32.Schizo
39852F49=Worm/w32.Australian
39888F65=Worm/w32.SillyC.B
39934705=Worm/w32.Grog
3996F30F=Worm/w32.Cj
3998FCF0=Worm/w32.Mainman
399DC1B9=Worm/w32.Dex
399FEE29=Worm/w32.SillyOC
39A56598=Worm/w32.Vienna
39A80010=Worm/w32.VirTool
39ABFCDA=Worm/w32.Vlad
39AC9441=Worm/w32.Intended
39B0AC85=Worm/w32.Dupl
39B87097=Worm/w32.Crucifixion
39BC862D=Worm/w32.Leprosy.J
39BE4FFB=Worm/w32.MemLapse
39BECF62=Worm/w32.PS-Based
39BEF8BB=Worm/w32.PS-Based
39BF1B7C=Worm/w32.Seeg
39C02A10=Worm/w32.Ivp-Based
39C25096=Worm/w32.HelloUser.A
39C2C30E=Worm/w32.Homecome
39CBDB3B=Worm/w32.CrazyBytes
39CEF4AB=Worm/w32.RatSoft
39CFA9A4=Worm/w32.DieHard2.F
39CFDA07=Worm/w32.PS-Based
39D4E93B=Worm/w32.Vcl
39D872B7=Worm/w32.Cha
39D93B27=Worm/w32.Orchid
39E865C5=Worm/w32.PS-Based
39E8722E=Worm/w32.Lawine
39E9247E=Worm/w32.Endofday
39EB71D9=Worm/w32.G2-Based
39EC4447=Worm/w32.Hehehe
39EF5E96=Worm/w32.PS-Based
39F0DB2A=Worm/w32.PS-Based
39F0EE71=Worm/w32.TraceBack
39F1E554=Worm/w32.G2-Based
39F5D1E6=Worm/w32.Monster.A
39F9DCCF=Worm/w32.G2-Based
39FACEBF=Worm/w32.Sebo
39FC7FCD=Worm/w32.Cybercide
3A02EBAC=Worm/w32.MtE.B
3A04C13C=Worm/w32.Vienna
3A05E353=Worm/w32.Mirea
3A060B61=Worm/w32.Linc
3A090A04=Worm/w32.G2-Based
3A0BAEDD=Worm/w32.Cascade.H
3A0BCCCE=Worm/w32.PS-Based
3A0C290D=Worm/w32.Gidra
3A10089E=Worm/w32.PS-Based
3A14C538=Worm/w32.Vgpsi.B
3A1AD1C8=Worm/w32.Svc
3A1D882F=Worm/w32.Xav
3A1F0508=Worm/w32.Arcv.B
3A2591EA=Worm/w32.Eddie
3A26D2C6=Worm/w32.Tpe
3A2A6E8B=Worm/w32.Small
3A341FF7=Worm/w32.Joker01
3A3869C5=Worm/w32.PS-Based
3A38D24F=Worm/w32.Aref
3A3C519A=Worm/w32.Ttq
3A3E7892=Worm/w32.SillyC.C
3A4A6D3E=Worm/w32.Jerusalem.A
3A4DC135=Worm/w32.Australian
3A4E6CF7=Worm/w32.Bw-Based
3A53B259=Worm/w32.Flue
3A541E87=Worm/w32.Vienna.A
3A547DB2=Worm/w32.Vlad
3A56E733=Worm/w32.Nrlg-Based
3A583FBB=Worm/w32.Mg.A
3A5A934B=Worm/w32.Khizhnjak
3A5F965E=Worm/w32.Bw-Based
3A612FD3=Worm/w32.Hidenowt.E
3A647AAC=Worm/w32.PS-Based
3A64B7D0=Worm/w32.Zmt
3A66184D=Worm/w32.Intended
3A66C3D0=Worm/w32.PS-Based
3A673844=Worm/w32.Fist
3A67FEE1=Worm/w32.Phantom
3A69A18B=Worm/w32.PS-Based
3A6EB4FC=Worm/w32.Intended
3A71A410=Worm/w32.Vcl
3A745396=Worm/w32.Pixel
3A752976=Worm/w32.Cuareim
3A78403C=Worm/w32.Winstart_III.B
3A7898A0=Worm/w32.Khizhnjak
3A78EE55=Worm/w32.Beer
3A7C5626=Worm/w32.Flip
3A7F0D88=Worm/w32.Bw-Based
3A83C140=Worm/w32.PS-Based
3A8400C5=Worm/w32.DBase
3A843049=Worm/w32.Ivp
3A8BC6FD=Worm/w32.PS-Based
3A94A5F4=Worm/w32.PS-Based
3A95A34D=Worm/w32.Belorussia
3A9BB0A4=Worm/w32.PS-Based
3AA04CF9=Trojan/tr.Dood
3AA9BCC5=Worm/w32.Andry
3AAA0158=Worm/w32.Australian
3AAADC07=Worm/w32.Intended
3AAB9897=Worm/w32.Dutch_Tiny
3AB55670=Worm/w32.Yb
3AB5663D=Worm/w32.PS-Based
3AB81978=Worm/w32.Vienna
3AB8C2FD=Worm/w32.V
3ABEB8AA=Worm/w32.Zoo.B
3ABEDD18=Worm/w32.PS-Based
3AC567D1=Worm/w32.Ivp
3AC70C7D=Worm/w32.Nuke
3AD24F85=Worm/w32.Vienna
3AD32363=Worm/w32.Alho
3AD7C98A=Worm/w32.Jerusalem
3AD8E16A=Worm/w32.Vcl
3ADB0C5D=Worm/w32.PS-Based
3ADC0D7D=Worm/w32.PS-Based
3ADE51A8=Worm/w32.Morgan
3ADEDE50=Worm/w32.Tricks.E
3AE2656D=Worm/w32.Suspicion
3AE29ABC=Worm/w32.Cascade
3AE69A7F=Worm/w32.PS-Based
3AE710DD=Worm/w32.Mlti.A
3AE8E75F=Worm/w32.Crash
3AEE5476=Worm/w32.Riot.X
3AF0D3A5=Worm/w32.Hellfire
3AF1925C=Worm/w32.Dan.B
3AF19D8F=Worm/w32.Xed
3AFE2BBF=Worm/w32.Intended
3AFE2DD3=Worm/w32.Win16
3AFF7330=Worm/w32.PS-Based
3B002A8F=Worm/w32.Intended
3B01DAC0=Worm/w32.PS-Based
3B02B2FB=Worm/w32.Ash.A
3B05CBB0=Worm/w32.Mephisto
3B0D7556=Worm/w32.Tpe-Based
3B0F1536=Worm/w32.Wilbur.D
3B131063=Worm/w32.Vcl-Based
3B1479B1=Worm/w32.Flash
3B15EDC2=Worm/w32.Ziuck
3B1633CD=Worm/w32.Fish#6
3B1A0D94=Trojan/tr.InfoSpace
3B1D706C=Worm/w32.Cybercide
3B1EE38E=Worm/w32.Ginger
3B21C096=Worm/w32.Kranty
3B227F63=Worm/w32.Its
3B248551=Worm/w32.Nrlg-Based
3B253D84=Worm/w32.PS-Based
3B28A86D=Worm/w32.Zzz
3B2B647C=Worm/w32.Dutch_Tiny
3B2CE113=Worm/w32.Eddie
3B3543BB=Worm/w32.PS-Based
3B36DD25=Worm/w32.PS-Based
3B37643B=Worm/w32.PS-Based
3B3CB67F=Worm/w32.SillyC.B
3B3D1524=Worm/w32.SillyRCE.B
3B3E5EE9=Worm/w32.PS-Based
3B41F055=Worm/w32.Karas
3B467D08=Worm/w32.Intended
3B4A9006=Worm/w32.Telefonica
3B51BBDA=Worm/w32.SatanBrain
3B54BD10=Worm/w32.Parasite
3B55F132=Worm/w32.Vcl-Based
3B56761B=Worm/w32.PS-Based
3B5F3F96=Worm/w32.Vcc.Gothic
3B5FCDCB=Worm/w32.Blink
3B60A87B=Worm/w32.Bauman
3B6382EC=Worm/w32.Ivp.Overwriting
3B6955FE=Worm/w32.Riot.Lisa
3B6DF556=Worm/w32.Murphy
3B6EE43E=Worm/w32.Anti-Avp
3B740EE7=Worm/w32.Beer
3B7784FB=Worm/w32.Scrunch
3B7D7EFB=Worm/w32.Liquid
3B822A69=Worm/w32.Daemaen
3B82A369=Worm/w32.Cd.2161
3B860D08=Worm/w32.PS-Based
3B88301E=Worm/w32.Nrlg-Based
3B8BD8C1=Worm/w32.Dune
3B929877=Worm/w32.PS-Based
3B966202=Worm/w32.Vacsina
3B966F5E=Worm/w32.Leprosy
3B96AF02=Worm/w32.Mururoa
3B97686F=Worm/w32.Arcv.Anna
3B984359=Worm/w32.Murphy
3B9981BE=Worm/w32.Pivrnec
3BA48806=Worm/w32.Fish#6
3BA4C0E0=Worm/w32.Leech.Klang
3BA4E2FD=Worm/w32.Riot.Immortal
3BAA587A=Worm/w32.Eddie.F
3BAAF188=Worm/w32.Yankee
3BAEE992=Trojan/tr.Plato
3BB0B162=Worm/w32.V.664
3BB11A71=Worm/w32.Bw-Based
3BB26ABE=Worm/w32.Jerusalem.Fumanchu.A
3BB5413B=Worm/w32.Vienna-Based
3BB543D3=Worm/w32.Cpp.242
3BBA1421=Worm/w32.PS-Based
3BBBD41E=Worm/w32.PS-Based
3BBE6771=Worm/w32.Mikrob
3BBFD1A3=Worm/w32.PS-Based
3BC1F026=Worm/w32.Serbu.A
3BC6C45D=Worm/w32.Companion.B
3BC8DA37=Worm/w32.G2-Based
3BCA2F74=Worm/w32.Grade
3BCC2BB7=Worm/w32.Dan.Wma
3BD02976=Worm/w32.PS-Based
3BD1D61A=Worm/w32.Whale
3BD5F8AC=Worm/w32.Dope_Hat
3BD67063=Worm/w32.Australian.Aih
3BD72D88=Trojan/tr.Cruach
3BD8577B=Worm/w32.Gula
3BDCA5C8=Worm/w32.Vienna
3BDCB2C8=Worm/w32.Europe
3BE34089=Worm/w32.Grog
3BE616DE=Worm/w32.Dreg-Based
3BE75BD5=Worm/w32.PS-Based
3BE931C3=Worm/w32.Vienna.B
3BECE2FE=Worm/w32.Armageddon
3BF4C365=Worm/w32.PS-Based
3BFF17D0=Worm/w32.PS-Based
3C033499=Worm/w32.Ivp-Based
3C040C4A=Worm/w32.Falus
3C0475CC=Worm/w32.Fumble
3C108E9B=Worm/w32.CyberTech
3C170371=Worm/w32.Shadowbyte
3C1743C0=Worm/w32.Intended.Naziskin.B
3C1ACFBF=Worm/w32.Yam
3C1AD016=Worm/w32.Burma.B
3C1BF132=Worm/w32.Cruel.D
3C1E81BD=Worm/w32.Nrlg-Based
3C24625C=Worm/w32.SkyNet
3C270DCD=Worm/w32.Bmbb
3C2764CF=Worm/w32.PS-Based
3C297EE4=Worm/w32.Hallochen.C
3C2D7445=Worm/w32.Offin.365
3C2D7C01=Worm/w32.Barrotes.I
3C2F610C=Worm/w32.MadSatan
3C320603=Worm/w32.Seeg
3C32CCC3=Worm/w32.Isly
3C370542=Worm/w32.G2-Based
3C3A38FD=Worm/w32.PS-Based
3C3BC90E=Worm/w32.Dva
3C3EBACD=Worm/w32.PS-Based
3C4069B2=Worm/w32.PS-Based
3C407D0E=Worm/w32.Qumak
3C41176B=Worm/w32.Susenka
3C4149F5=Worm/w32.Jerusalem
3C42D0E4=Worm/w32.G2-Based
3C4532E6=Worm/w32.Vienna
3C4B6455=Worm/w32.MiniMad-Based
3C509B14=Worm/w32.Constructor
3C519CFD=Worm/w32.Jerusalem.A
3C51C8B2=Worm/w32.Vkit-Based
3C565E82=Worm/w32.Australian.A
3C627F80=Worm/w32.PS-Based
3C697BCA=Worm/w32.PS-Based
3C70D29E=Worm/w32.Sk
3C71B9F7=Worm/w32.Grunt
3C75CAEE=Worm/w32.Hllc.Aids
3C79981F=Worm/w32.Grog.B
3C7AA556=Worm/w32.PS-Based
3C7CF261=Worm/w32.Swapper
3C851912=Worm/w32.PS-Based
3C872691=Worm/w32.Ivp-Based
3C8D3ABD=Worm/w32.CivilWar
3C8DCC14=Worm/w32.PS-Based
3C97BF27=Worm/w32.Dreg-Based
3C9ACD8C=Worm/w32.PS-Based
3C9ADD78=Worm/w32.Murderer
3C9D145C=Worm/w32.Harpy
3C9FA682=Worm/w32.Illusion
3CA45883=Worm/w32.PS-Based
3CA71A5E=Worm/w32.Staf.A
3CAA1528=Worm/w32.G2-Based
3CAA353F=Worm/w32.DieHard2.A
3CAA6251=Worm/w32.Jerusalem.E
3CAC37E0=Worm/w32.Vcl
3CAF14AF=Worm/w32.Cascade
3CB36580=Worm/w32.Albania
3CB441BB=Worm/w32.Jerusalem.B
3CB8F86E=Worm/w32.Coup
3CBD2E34=Worm/w32.Toad
3CBE8355=Worm/w32.Dot
3CBEEB5B=Worm/w32.Vienna
3CC0719E=Worm/w32.CyberTech
3CC9E736=Worm/w32.Avenger
3CCCA8EB=Worm/w32.Ambulance.B
3CD07C17=Worm/w32.Dlsu
3CD21594=Worm/w32.Vienna
3CD27049=Worm/w32.Ivp-Based
3CD4F74A=Worm/w32.Murphy.Bhak
3CD6669D=Worm/w32.V1876
3CD81A06=Worm/w32.PS-Based
3CD866AA=Worm/w32.PS-Based
3CDA5F2B=Worm/w32.PS-Based
3CDD117B=Worm/w32.LightGeneral
3CE22A1B=Worm/w32.Seeg
3CEAB652=Worm/w32.PS-Based
3CED0783=Worm/w32.Andry.B
3CF2C953=Worm/w32.Sirius.Spawn
3CF31C4F=Worm/w32.Vacsina
3CF8439B=Worm/w32.LoadError
3CFC45F1=Worm/w32.Kov.Wanderer
3CFC5549=Worm/w32.Xabaras
3CFE173C=Worm/w32.PS-Based
3D00902B=Worm/w32.Mr_Gu
3D01E81E=Worm/w32.ExeHeader.A
3D06A6B7=Worm/w32.MemLapse
3D070F23=Worm/w32.SillyC.D
3D094A63=Worm/w32.SillyC.A
3D0B50CF=Worm/w32.PS-Based
3D0E3A87=Worm/w32.Hate
3D1364F5=Worm/w32.PS-Based
3D16C1E1=Worm/w32.PS-Based
3D1B7A40=Worm/w32.Bat.Winstart.A
3D1CDDBB=Worm/w32.Zany
3D233354=Worm/w32.PS-Based
3D25AAFB=Worm/w32.Dobki
3D2DCAFC=Worm/w32.Vienna
3D3029DD=Worm/w32.Vcl_Mut
3D31A891=Worm/w32.Dementia
3D32AFDE=Worm/w32.Indonga
3D343185=Worm/w32.Airwalker
3D3F5E62=Worm/w32.Ntit
3D3FAEE6=Worm/w32.SillyC
3D42307A=Worm/w32.Vcl
3D42DE4E=Worm/w32.Fumble.A
3D443228=Worm/w32.Bw-Based
3D48E00B=Worm/w32.Abcd.A
3D4A9C30=Worm/w32.PS-Based
3D4C1655=Worm/w32.XDog
3D50060F=Worm/w32.CarryOn
3D558D3C=Worm/w32.Intended
3D583E63=Worm/w32.PS-Based
3D59390F=Worm/w32.Nrlg-Based
3D5A14BE=Worm/w32.Joke
3D5DA1B0=Worm/w32.Kov
3D61A298=Worm/w32.Intended
3D6286B3=Worm/w32.Tout
3D689451=Worm/w32.Mark13
3D6B37FE=Worm/w32.Voices
3D727A45=Worm/w32.CyberShadow
3D7520B9=Worm/w32.Arcv
3D7646FF=Worm/w32.CivilWar
3D79C071=Worm/w32.Dan.Killer
3D79DFFB=Worm/w32.Friday13
3D7CE115=Worm/w32.Avalanche
3D7D0DC7=Worm/w32.Australian
3D7E1076=Worm/w32.Monster.A
3D7EB2E6=Worm/w32.Grog
3D805FCB=Worm/w32.BetaBoys
3D80A32B=Worm/w32.Won
3D819818=Worm/w32.PS-Based
3D81DBD5=Worm/w32.PS-Based
3D82F557=Trojan/tr.Splat
3D8CE802=Worm/w32.Victor
3D90B6B6=Worm/w32.Mephisto
3D9763ED=Worm/w32.Nrlg-Based
3D9C8506=Worm/w32.Burma.C
3D9E9F23=Worm/w32.Loz
3D9EBEB8=Worm/w32.Ivp-Based
3DA1D2F0=Worm/w32.G2-Based
3DA35506=Worm/w32.DrDemon
3DA5328F=Worm/w32.PS-Based
3DA7015A=Worm/w32.Intended
3DA8B979=Worm/w32.Datacrime.A
3DAE430F=Worm/w32.Doomsday
3DAEC33A=Worm/w32.Mnemonix
3DB04A23=Worm/w32.Roet
3DB1E6FD=Worm/w32.Fumble.A
3DB34A3E=Worm/w32.PS-Based
3DB42F2C=Worm/w32.Etop
3DB6166A=Worm/w32.PS-Based
3DB8A006=Worm/w32.Companion
3DBAF03B=Worm/w32.Alar
3DBF6007=Worm/w32.PS-Based
3DC39ECA=Worm/w32.Devil
3DCE0663=Worm/w32.PS-Based
3DCE2862=Worm/w32.Xav
3DD1510B=Worm/w32.Riot
3DD70921=Worm/w32.Snark
3DD7BB5D=Worm/w32.Sylvia.B
3DDA1E54=Worm/w32.Vcl
3DE11505=Worm/w32.Murphy
3DE5F48F=Worm/w32.Lucky
3DEABA02=Worm/w32.WpcBats
3DED3BDD=Worm/w32.Ds
3DF383E6=Worm/w32.Vcc
3DF4DEDB=Worm/w32.Duwende.B
3DFC4168=Worm/w32.Anni
3DFD6EE3=Worm/w32.Whale
3E02A28F=Worm/w32.Vcl-Based
3E08D681=Worm/w32.Burger
3E0B7FA6=Worm/w32.PS-Based
3E0BB2E4=Worm/w32.PS-Based
3E0E69DC=Worm/w32.Bw-Based
3E11296E=Worm/w32.PS-Based
3E11C6E0=Worm/w32.PS-Based
3E176352=Worm/w32.Patoruzu
3E18D615=Worm/w32.PS-Screen
3E1978A2=Worm/w32.Ahav
3E1C8231=Worm/w32.Pixel.C
3E226941=Worm/w32.G2-Based
3E2399B0=Worm/w32.Ahav
3E2504F0=Worm/w32.PS-Based
3E26BFBD=Trojan/tr.Already
3E27278D=Worm/w32.Oggo
3E2ADB70=Worm/w32.BlackMonday
3E300B6F=Worm/w32.Vlad
3E359BDE=Worm/w32.VirTool
3E3817A8=Worm/w32.PS-Based
3E3B9704=Worm/w32.Vienna
3E409878=Worm/w32.PS-Based
3E42226F=Worm/w32.PS-Based
3E44B388=Worm/w32.Tiny
3E45B37C=Worm/w32.PS-Based
3E45D87E=Worm/w32.PS-Based
3E45E8B3=Worm/w32.Mipt
3E469339=Worm/w32.CyberTech
3E47C4FF=Worm/w32.Panic
3E480A23=Worm/w32.Leda
3E4A7076=Worm/w32.PS-Based
3E4AA039=Worm/w32.Chapa.D
3E4B9672=Worm/w32.Trjp
3E594166=Worm/w32.PS-Based
3E5A8904=Worm/w32.Mlti.A
3E5BED91=Worm/w32.Ivp-Based
3E5D4691=Worm/w32.Telefonica
3E604056=Worm/w32.PS-Based
3E625B34=Worm/w32.PS-Based
3E635133=Worm/w32.Lavi-Based
3E63FB8A=Worm/w32.Yb
3E660578=Worm/w32.Nrlg-Based
3E6D0734=Worm/w32.Svc.A
3E6F8BBA=Worm/w32.Skies-Based
3E73E3BA=Worm/w32.Lemming
3E749A04=Worm/w32.Maus.A
3E792D7E=Worm/w32.Vienna
3E794A64=Worm/w32.Vrn
3E79C738=Worm/w32.AntiPascal.B
3E7B33A7=Worm/w32.Implant
3E7C48C0=Worm/w32.PS-Based
3E7F5426=Worm/w32.Ivp
3E82D25F=Worm/w32.Mercury
3E83FEE0=Worm/w32.PS-Based
3E85F0D4=Worm/w32.Unkempt
3E90E2B3=Worm/w32.Vcc-Based
3E94A7C1=Worm/w32.Ivp-Based
3E9542EA=Worm/w32.Nrlg-Based
3E957DAE=Worm/w32.Louse
3E9C7ABF=Worm/w32.Ivp
3EA514E0=Worm/w32.Invader.G
3EA5F944=Worm/w32.Lyli
3EB09D38=Worm/w32.Svc.A
3EB3A442=Worm/w32.Ivp
3EC34FB9=Worm/w32.PS-Based
3EC7E5FA=Worm/w32.Die
3ECE8A38=Worm/w32.Manuel
3ECFCD55=Worm/w32.Metallica
3ED81E19=Worm/w32.Vcl
3EDB6701=Worm/w32.Gs
3EDED982=Worm/w32.PS-Based
3EE064B3=Worm/w32.Matthew
3EE47832=Worm/w32.Peterburg.A
3EE6FFE9=Worm/w32.PS-Based
3EEC3845=Worm/w32.Baba
3EEF674D=Worm/w32.Quest
3EEF94D1=Worm/w32.V707
3EF0B5E8=Worm/w32.PS-Based
3EF48317=Worm/w32.Bw-Based
3EF76114=Worm/w32.PS-Based
3EF957ED=Worm/w32.PS-Based
3EFC5574=Worm/w32.PS-Based
3EFE956E=Worm/w32.Dreg-Based
3F025C76=Worm/w32.Nrlg-Based
3F05C1AE=Worm/w32.Tumen
3F0B957E=Worm/w32.Jerusalem
3F0E4487=Worm/w32.PS-Based
3F11BD6B=Worm/w32.Andromeda.B
3F12569C=Worm/w32.Vienna.C
3F1CADB8=Worm/w32.Europe
3F1E1061=Worm/w32.Vcl
3F2289EF=Worm/w32.Pj
3F2B1548=Worm/w32.Dreg-Based
3F2C035D=Worm/w32.SillyC.C
3F2FA271=Worm/w32.Amoeba
3F3234AB=Worm/w32.MutaGen
3F352F56=Worm/w32.Vkit-Based
3F36E4F9=Worm/w32.Vgol
3F3BD254=Worm/w32.SomeKit
3F3C7CC8=Worm/w32.Tpe
3F408C0A=Worm/w32.Vlad
3F424657=Worm/w32.Australian
3F44DFDF=Worm/w32.PS-Based
3F4508EA=Worm/w32.Cascade
3F45A883=Worm/w32.Ph33r
3F4C821E=Worm/w32.Europe
3F4DA5B1=Worm/w32.PS-Based
3F53713A=Worm/w32.Vlad
3F549A86=Worm/w32.SillyC.B
3F55937D=Worm/w32.Vcl
3F57C9ED=Worm/w32.PS-Based
3F58B49E=Worm/w32.PS-Based
3F5B552F=Worm/w32.PS-Based
3F1429EF=Worm/w32.Sirius
3F15EF26=Worm/w32.PS-Based
3F17DD35=Worm/w32.Friday13
3F18230F=Worm/w32.Virogen
3F1C676D=Worm/w32.G2-Based
37859044=Worm/w32.4on
37889294=Worm/w32.Mururoa
3789E055=Backdoor.Nether
378C1CE9=Backdoor.ForcedEntry
37903AFF=Backdoor.Gayol
3792AB1D=Worm/w32.Alien
379BEA0F=Worm/w32.Evenbeep.A
37A12A62=Worm/w32.Reset
37B0CD4A=Trojan/tr.Mooze
37B14833=Worm/w32.Semisoft.F
37B563DD=Worm/w32.Henky
37B7D55B=Worm/w32.PS-Based
37BB39C2=Worm/w32.PS-Based
37BC718E=Worm/w32.BadAss
37BCF164=Worm/w32.RedMercury
37BE655F=Worm/w32.PS-Based
37C5C883=Worm/w32.Anthrax
37CC5C01=Worm/w32.Liberty.A
37CCCF9B=Worm/w32.Dir
37D4013E=Worm/w32.AntiExe.C
37D45CCF=Worm/w32.Buffy.D
37D5A020=Worm/w32.LoveMe
37D78D6C=Worm/w32.Kaliostro
37D8B918=Worm/w32.Ant.A
37DC13E5=Worm/w32.Nomad
37EA43FE=Worm/w32.BootCOM.B
37EAA5D8=Worm/w32.Intended
37EB0B08=Worm/w32.Gotcha
37EBE350=Worm/w32.Yosha
37F68311=Worm/w32.Dead
37F75CC0=Worm/w32.Tiny
37F848FF=Worm/w32.Nuker
37FB9731=Trojan/tr.AOL
3801A1E4=Worm/w32.Gippo.D
38022615=Worm/w32.ES
3805B9F5=Worm/w32.Nrlg-Based
3806F8B0=Worm/w32.Diamond.B
38074F55=Worm/w32.Lokjaw
380DF5DB=Worm/w32.Corrupted.A
380FD8E2=Worm/w32.Voronezh
3810B3CE=Worm/w32.AOS
3810C08C=Worm/w32.Mix.B
3810F5AA=Backdoor.Izeburn
38130150=Trojan/tr.RegForm
3816C456=Worm/w32.StalkerX
381A41E9=Worm/w32.Murphy
381A7D4A=Worm/w32.Exploit
381A8FFE=Backdoor.Theef.B
381E60AC=Trojan/tr.EraseHDD.B
3824E6D5=Worm/w32.Kipa
3828B8A8=Worm/w32.Nuker
3829232B=Worm/w32.Vulcan
382ABA2E=Trojan/tr.TheLoader
382C6FAA=Worm/w32.V
382FE7A9=Worm/w32.Kerstin.B
3831F895=Worm/w32.Crypto
38320B5A=Worm/w32.Ivp-Based
38336DAA=Worm/w32.PS-Based
3833AE91=Worm/w32.SofiaTerminator
38370544=Trojan/tr.Crazy
38382ADC=Worm/w32.Arvc.B
383EB631=Worm/w32.VirTool
384754AE=Worm/w32.Murkry
3847FCF3=Worm/w32.BadRelig
38497CCD=Backdoor.InCommander
384C7E3B=Worm/w32.Tigre
3854E29D=Worm/w32.Fruit.A
385512AC=Worm/w32.Kmfdm
385685F4=Worm/w32.Poss
385922DA=Worm/w32.Lokjaw
385EAE2E=Worm/w32.CriCri
385F5BA5=Backdoor.Coma
3860684D=Worm/w32.Ghost
387443C4=Backdoor.MasterParadise.D
387563B6=Worm/w32.Tavc
3879392E=Worm/w32.PS-Based
387A800A=Worm/w32.Momma
387BF04C=Worm/w32.Squatter
3880C5BE=Worm/w32.Oxana
388293E9=Worm/w32.Bw-Based
388A18F3=Trojan/tr.ICKiller
3894E700=Worm/w32.Hider
3895CC6A=Worm/w32.Aep
3898904D=Worm/w32.Gippo.A
3898BEAB=Worm/w32.Vcc-Based
389B1207=Trojan/tr.Eps
389EE0B1=Worm/w32.Diamond
38A09B8F=Worm/w32.CorporateLife
38A8A931=Trojan/tr.AOL
38AA72A5=Worm/w32.PolyEngineSGen.B
38AB6F31=Backdoor.NetDemon
38AC32C7=Worm/w32.PS-Based
38AFE3E7=Worm/w32.SillyWR.B
38AFE55D=Worm/w32.RainSong
38B04D28=Worm/w32.Mini
38B3254C=Worm/w32.TaiPan
38B37AF4=Worm/w32.Messev
38B7CBE6=Worm/w32.FaxFree.E
38BAA9AC=Worm/w32.Kode4
38BB8C49=Trojan/tr.CallerID
38BBD91E=Worm/w32.BackFont
38BC7719=Worm/w32.DmSetup.J
38BE142B=Worm/w32.Vcc
38C458AB=Trojan/tr.Coced
38CA1963=Worm/w32.Magdzie
38CBC8C3=Worm/w32.Ambulance.A
38CCAF58=Worm/w32.Flooder
38D0D835=Worm/w32.Oolong
38D17FA9=Backdoor.BO
38D35BB3=Worm/w32.Gnat
38D5A596=Worm/w32.Riot
38D74E0A=Worm/w32.Rajaat
38D95A42=Worm/w32.Leprosy.A
38DCD995=Worm/w32.Wit.A
38DE2198=Trojan/tr.Crack
38E144C3=Worm/w32.Trivial.D
38ED3444=Worm/w32.Hllo
38EF3329=Worm/w32.Hllo
38F0BA33=Worm/w32.Sisoruen
38F659C3=Worm/w32.suspicion
38FE78E6=Backdoor.Netspy
3443C460=Worm/w32.Butoijo
F1B8AE99=Worm/w32.Luffy.A
362F53E5=Worm/w32.Headline
362FF7E3=Worm/w32.Proto
36319D24=Worm/w32.Nazi
3636910F=Worm/w32.SecretForm
3639BA78=Worm/w32.Andromeda.B
363B7D1C=Backdoor.Psyf
363C2865=Worm/w32.Beer
363D050D=Worm/w32.Bishkek
363E0E98=Worm/w32.Nuker
364B045A=Backdoor.StealthSpy.B
364E40AE=Worm/w32.Piolin
365008DE=Worm/w32.Constructor
36546AC9=Backdoor.Minilash.B
365E8C65=Worm/w32.Murphy
366AC603=Backdoor.SubSeven.D
3677FD58=Worm/w32.Win16.B
36847D28=Worm/w32.Android
368D3FF6=Worm/w32.Murphy
36940284=Backdoor.Izeburn
36972CFD=Worm/w32.Armageddon
36979DD7=Worm/w32.Insert
369C2FBC=Trojan/tr.Dropper
36B46EB0=Trojan/tr.EraseHDD.B
36B48539=Worm/w32.PS-Based
36B575B4=Worm/w32.Julia
36B71173=Worm/w32.Levi
36BBF81E=Worm/w32.Jerusalem.A
36BCE138=Worm/w32.Shirley.A
36BE3E29=Trojan/tr.Mssc
36C61450=Worm/w32.Altar
36D45941=Worm/w32.Nuke
36D86539=Trojan/tr.Titanic
36DB9446=Worm/w32.Suicidal
36DC6B48=Worm/w32.Vkit-Based
36E2DF78=Worm/w32.PS-Based
36F01131=Backdoor.BusConquerer
36F0F342=Worm/w32.Skull
36F3C15C=Worm/w32.TimerJack
36F78EF5=Worm/w32.PS-Based
36F9464D=Worm/w32.Frust
36FC01F5=Worm/w32.Vcl-Based
3706B4BF=Trojan/tr.Dtran
370888BD=Worm/w32.Harlem
3708FBDD=Worm/w32.Flooder
37094816=Worm/w32.Rch
370ED4AA=Worm/w32.VirTool.B
3710454F=Worm/w32.PolyEngine
37109655=Worm/w32.SillyOC
37117148=Backdoor.UltimateRAT
3712703D=Worm/w32.SVC
3712D47D=Worm/w32.Music.C
371EF766=Worm/w32.Fdate1111
37201279=Worm/w32.Cossiga.B
3722692C=Worm/w32.Runme
3723D1A2=Worm/w32.IRC-Worm.B
372EDA04=Backdoor.Phantom
372FC595=Trojan/tr.Multibinder
37306799=Worm/w32.Stereo
37314543=Worm/w32.Fog.D
3733658D=Worm/w32.Mummy
373B2264=Worm/w32.Sidex
373EECCB=Backdoor.SecretService
37413219=Backdoor.BO2K
37459801=Trojan/tr.QFat.B
37486974=Backdoor.Xtcp
374EBE16=Worm/w32.Tokio
3752BFDF=Worm/w32.Hybris.D
3753DA26=Worm/w32.Ivp-Based
37566B53=Backdoor.Millenium.A
37583D29=Worm/w32.PS-Based
375AA351=Worm/w32.G2-Based
375ECCF2=Worm/w32.PS-Based
375F57EE=Worm/w32.Radiation
376656A5=Worm/w32.Julius
3767862A=Worm/w32.Kuarahy
3768C1ED=Backdoor.Duddie
376C40BD=Worm/w32.AOC
376DC50D=Worm/w32.Funeral.B
376E89F7=Worm/w32.Constructor
3774DA8C=Worm/w32.Joke
37810B60=Worm/w32.Unspeed
3782B4B2=Backdoor.Exploiter.E
3782DA64=Backdoor.NetController
37838A3E=Worm/w32.EAF
3F5E9F98=Worm/w32.PS-Based
3F6078EB=Worm/w32.Eddie
3F60805D=Worm/w32.PS-Based
3F66E063=Worm/w32.SatanBrain
3F69187D=Worm/w32.Cascade.X
3F6A4112=Worm/w32.Marian
3F6BCB32=Worm/w32.Nrlg-Based
3F6E8BF8=Worm/w32.Tiny.C
3F7512FA=Worm/w32.PS-Based
3F7DCE7F=Worm/w32.Vcc
3F80FB38=Worm/w32.Rainbow
3F85BFC4=Worm/w32.PS-Based
3F8A6E25=Worm/w32.Tout
3F8C7D64=Worm/w32.Sylvia.A
3F8DC579=Worm/w32.SillyORC.B
3F8EAC8D=Trojan/tr.Claes
3F923C83=Worm/w32.PS-Based
3F945CF8=Worm/w32.PS-Based
3F958C51=Worm/w32.Clone-Based
3F97555A=Worm/w32.MiniMad-Based
3F976942=Worm/w32.Dutch_Tiny
3F97DCF4=Worm/w32.Ash.A
3F98C295=Worm/w32.Timid
3F9BA6DD=Worm/w32.Deviant
3F9F1166=Worm/w32.Dreg-Based
3FA2CCBB=Worm/w32.Vlad
3FA44336=Worm/w32.Csl
3FA8D27C=Worm/w32.Mte-Based
3FAD7A21=Worm/w32.Armageddon
3FB043EC=Worm/w32.Baby.A
3FB4C423=Worm/w32.Suspicion
3FC3CDE9=Worm/w32.Vienna
3FC56DD1=Worm/w32.PS-Based
3FCAC233=Worm/w32.Pcbb
3FCEEC2C=Worm/w32.Bw-Based
3FD457E9=Worm/w32.PS-Based
3FDAFFC0=Worm/w32.Murphy
3FE68D4E=Worm/w32.Jerusalem.A
3FEA1EA3=Worm/w32.Barcelona
3FEDDB33=Worm/w32.Defiler
3FF023B1=Worm/w32.Pixel.C
3FF04198=Worm/w32.Riot
3FF11113=Worm/w32.Murphy
3FF4BE42=Worm/w32.PS-Based
3FF50B8D=Worm/w32.Jak
3FF86B72=Worm/w32.Trivial
3FFD2CA8=Worm/w32.Vcl-Based
3FFDF959=Worm/w32.Kohntark
3002469D=Worm/w32.Wench
30056534=Worm/w32.Cafeini
30065C95=Worm/w32.Spammer
300D938B=Worm/w32.SillyE
300F7E00=Worm/w32.DerSpeher
3011BE32=Worm/w32.SuiGeneris
30192D79=Worm/w32.Tds.Se
3021262B=Worm/w32.Donut
30252D01=Worm/w32.Krile
302E7348=Worm/w32.Pick
30320CB7=Worm/w32.Cabanas.B
303490D1=Worm/w32.Grog
3038C932=Trojan/tr.Aid
3038F7FB=Worm/w32.Demonhyak
30427D30=Worm/w32.KillerFile
30456E93=Trojan/tr.BleemFake.A
3048410C=Trojan/tr.FBI
304AD46E=Worm/w32.Lehigh
304B55C6=Worm/w32.Constructor
3051F2CE=Worm/w32.VsW
30566864=Worm/w32.Slovakia
30589E37=Worm/w32.Cancenbero
305AF2B0=Worm/w32.Leprosy
305CA970=Worm/w32.ExeHeader
305E9A8C=Worm/w32.GhostMail
30617760=Worm/w32.Arianne.A
30664E88=Worm/w32.Trivial
306CA560=Worm/w32.PS-Based
306F2201=Worm/w32.Tds.4f
3070F4BF=Worm/w32.Chaos
30719CB9=Worm/w32.PS-Based
307326E6=Worm/w32.Legs
30742B5A=Trojan/tr.Troman.B
3077FC8B=Trojan/tr.Ystl
307AD5BF=Worm/w32.Nrlg-Based
30816F82=Worm/w32.Lightning
30858843=Worm/w32.IniKill
308DD9C2=Worm/w32.Necropolis.E
308F5BD9=Worm/w32.Nyb.C
308FBDD8=Worm/w32.Hllc
3090E089=Worm/w32.G2-Based
3090F3F6=Worm/w32.Yosha
30910FDF=Worm/w32.ExeHeader.C
30920961=Trojan/tr.Aol.Waol
309A4C97=Worm/w32.PS-Based
309B5BBD=Worm/w32.TurnOff
309F1C25=Worm/w32.SofiaTerminator
30A20A3F=Trojan/tr.Aol.Ps
30A78D3B=Worm/w32.Vir_1_4
30A92579=Worm/w32.Prosiak
30AC2381=Worm/w32.Riot
30B4FC03=Worm/w32.PS-Based
30B6EA5D=Worm/w32.Aardwolf
30B90CD8=Worm/w32.PS-Based
30BB9CEF=Worm/w32.Hllp
30BE1348=Trojan/tr.Katien
30C0A41D=Worm/w32.KbrBug
30C6C56E=Worm/w32.InCommander
30C70307=Trojan/tr.Aol.Massof
30C7226B=Worm/w32.HackTack
30C8C614=Worm/w32.Ahav
30CAD5F5=Worm/w32.Trood
30CB0B5D=Worm/w32.Infis
30D1663B=Worm/w32.Henky
30D87BE2=Worm/w32.PS-Based
30DA64B8=Worm/w32.SillyWR.C
30E0B985=Worm/w32.Gift
30E412B9=Worm/w32.Grosser
30EF2C42=Worm/w32.Bw-Based
30F1BF3F=Worm/w32.WinCrash
30F1DB36=Worm/w32.V707
30F4EDF5=Worm/w32.Andromeda.E
30F84816=Worm/w32.G2-Based
30FC240D=Worm/w32.DirectConnection
3102D599=Worm/w32.Senna.F
3106D960=Worm/w32.Maya
310814E0=Worm/w32.RainSong
310B139A=Worm/w32.Constructor
31191F1F=Trojan/tr.Aol.Genozide
311A6C7E=Trojan/tr.FormatC.A
311C03D7=Worm/w32.Trivial.A
311CB3B4=Worm/w32.Hllc
3137969A=Worm/w32.Tchechen
3137CDB3=Worm/w32.PS-Based
313A59C0=Worm/w32.PS-Based
313C9626=Worm/w32.IRC.Taxif.D
313F0AEE=Worm/w32.Cvme
314046E7=Worm/w32.VirTool
314B4C3C=Worm/w32.Dada
314CE526=Worm/w32.Hepatitus
31523F6A=Worm/w32.Vkit-Based
31562263=Worm/w32.Duwende.A
315659F4=Worm/w32.Cathinone
31576C7F=Worm/w32.Ivp-Based
315CA3B9=Worm/w32.V3scan.A
315FC46B=Worm/w32.Mix.B
316086D6=Worm/w32.Hllc.Sv
316C4093=Worm/w32.PS-Based
3170FBE1=Worm/w32.Corrupted
31799786=Worm/w32.Bw-Based
317C02A0=Worm/w32.DirectConnection
317C7113=Worm/w32.Uvc
31803A8A=Worm/w32.Darkmil
3182F4BB=Worm/w32.MF
31847FA8=Worm/w32.Trivial
31862C32=Worm/w32.SubSeven.B
318A4E05=Worm/w32.Murphy
318D6FF5=Worm/w32.Tiny.D
318FD1F0=Worm/w32.Carbuncle
319369EC=Worm/w32.Psychward.C
3193BE3A=Worm/w32.Sailor
31A885C8=Worm/w32.CyberTech
31A9EFA5=Trojan/tr.Coced
31ACBB10=Worm/w32.Generic
31B15C45=Worm/w32.Lizard
31B33B5B=Worm/w32.April_1st
31B361E2=Worm/w32.MF
31B8A3A1=Worm/w32.PS-Based
31BB231C=Worm/w32.PS-Based
31BC359B=Worm/w32.Bla
31BC7EFB=Worm/w32.KbrBug
31C03B41=Trojan/tr.Dina
31C1AF43=Worm/w32.Killer
31CA4C74=Worm/w32.Bionet
31CCAD28=Worm/w32.Trivial
31CDCD64=Worm/w32.CorporateLife
31D850F7=Worm/w32.Oprobe
31DF5F1D=Worm/w32.Ren
31DFB6B1=Worm/w32.PS-Based
31E03237=Worm/w32.Bionet
31E510CD=Worm/w32.Nrlg-Based
31E8FBF7=Trojan/tr.PwSteal.B
31EA3E62=Worm/w32.Stealth
31EC1D6A=Worm/w32.Intruder
31EC57ED=Worm/w32.Henky
31ECFA23=Worm/w32.RemoteShut
31ED4FC2=Worm/w32.Dutch_Tiny
31F2F896=Trojan/tr.TheLoader
31F34151=Worm/w32.MacGyver.A
32038E3E=Trojan/tr.Apem
3229B1D7=Worm/w32.Slovakia
322ADF47=Worm/w32.Nrlg-Based
32368434=Worm/w32.Generic
323B5C4E=Worm/w32.Wonder.A
323C91AE=Trojan/tr.LammerBuster
324F8BEC=Worm/w32.Hllo
325194F3=Worm/w32.Fever
3251B51C=Worm/w32.PS-Based
3255AA71=Worm/w32.BO2K.B
3255B3C4=Worm/w32.PS-Based
3258DB4E=Worm/w32.Henky
325F45C5=Worm/w32.Syslock
32610C80=Worm/w32.Marzia
326B40B2=Worm/w32.PS-Based
326C61D8=Worm/w32.Constructor
3276BD5B=Worm/w32.Intended
3276DF07=Worm/w32.PS-Based
32778654=Worm/w32.Revenger
32783E2A=Worm/w32.Intruder
327F5E3C=Worm/w32.Alicia.A
32806D81=Worm/w32.Vampiro.C
328215D4=Worm/w32.Srm
3282BBB9=Worm/w32.Backage
328376BC=Worm/w32.Intended.B
328AF424=Worm/w32.Generic
328E429B=Worm/w32.Eaf
3293ED20=Worm/w32.Phoenix
3295A9F8=Worm/w32.Beavis
32977AE4=Worm/w32.Skinner
329A20C4=Worm/w32.WCRat
32A45DE1=Trojan/tr.Aol.Double
32A8DB96=Worm/w32.MiniBlackLash
32B07C74=Worm/w32.SillyE
32B3C022=Worm/w32.TheFlu
32B75D7B=Worm/w32.Constructor
32B9156D=Worm/w32.Pinhead
32B94450=Worm/w32.Cntv
32B98241=Worm/w32.Riot
32B9EA50=Worm/w32.Trivial-Based
32BEEBDF=Worm/w32.PS-Based
32BEFBB4=Worm/w32.Julus.A
32C82D08=Worm/w32.Ping.J
32CE8183=Trojan/tr.Psw.Horse.E
32DAD38D=Worm/w32.Ash
32DBF3FF=Worm/w32.Light
32DDDA08=Worm/w32.Teacher
32E349E8=Worm/w32.Kov
32E49EB1=Worm/w32.Heyya
32E8DDBE=Worm/w32.Vkit-Based
32EA4399=Worm/w32.Piaf
32ED0F0F=Worm/w32.SillyC
32EE5B10=Worm/w32.Sahand
32F50358=Worm/w32.GateCrasher
32F89EE2=Worm/w32.CmjSpy
32F963F7=Worm/w32.Pepper
330397EB=Worm/w32.Helloween
330B4230=Worm/w32.V3scan
33113AAE=Worm/w32.Armageddon
3319FC79=Worm/w32.PS-Based
331EA5CD=Worm/w32.SubSeven
332099F6=Worm/w32.TaiPan
3320A43D=Worm/w32.Diamond
3325238E=Worm/w32.Joker.A
332AC130=Worm/w32.PS-Based
332EF1CE=Worm/w32.Awme
79C72DB3=Worm/w32.Renova.A
2885C8C6=Worm/w32.Renova.B
2885C8C6=Worm/w32.Renova.B
3330B5B2=Backdoor.RTB
3331FA6F=Backdoor.Optix.A
3337027B=Worm/w32.Hip
33396E0B=Worm/w32.Search
333AFE2F=Trojan/tr.Jackel
333E2A23=Worm/w32.Magistr.A
33462B41=Worm/w32.Generic
334758DB=Trojan/tr.Punter.A
3347E412=Worm/w32.Spammer
33497FC4=Worm/w32.Ifor
334C4CA5=Worm/w32.PS-Based
3353335F=Backdoor.Phoenix
3358CBE8=Worm/w32.PS-Based
3359C938=Worm/w32.Stoned-Based.M
335A2D97=Worm/w32.Hllc
335D65FC=Backdoor.Silencer.A
335DC71F=Worm/w32.HongKang
335E3F85=Worm/w32.TaiPan
335FE18F=Worm/w32.Mix.B
3362C42E=Worm/w32.Vcc-Based
336BA2FE=Backdoor.Bla
336F1FD7=Worm/w32.Icommand
3372E219=Trojan/tr.Farenheit
3379B9C3=Worm/w32.Murphy
3380B54E=Worm/w32.PS-Based
3384AEFC=Worm/w32.Murphy
33853807=Trojan/tr.Fpi
338759CE=Worm/w32.Advent
3387E0E2=Backdoor.Neurotic.A
3388200D=Trojan/tr.Necro
338CD151=Worm/w32.Saratoga
33905EA8=Worm/w32.VKit-Based
3391FFA3=Worm/w32.Retch
3395E1A5=Worm/w32.SillyC
33963548=Worm/w32.Akuku
33A2F8C1=Worm/w32.Exploit.A
33A352F2=Worm/w32.PS-Based
33A65655=Worm/w32.PS-Based
33A762FA=Worm/w32.Birgit
33A7B661=Worm/w32.Jerusalem.A
33B7214C=Worm/w32.Krile
33B7BDC7=Trojan/tr.WIC
33B916D9=Backdoor.Radix
33BE073A=Trojan/tr.Darkness
33C1CF94=Worm/w32.Bw-Based
33D4B257=Backdoor.Psychward.A
33D4C314=Worm/w32.Intended
33D4D96F=Trojan/tr.Driver
33D87ADA=Worm/w32.Datacrime
33DCF790=Worm/w32.Claudia
33DE3922=Worm/w32.KbrBug
33DFB532=Worm/w32.Harlem
33E989DC=Worm/w32.Gippo.D
33EA9C21=Backdoor.TDS
33EEBB68=Worm/w32.Keeper
33EFCC8D=Worm/w32.Mx
33F65A2F=Worm/w32.ExeHeader
33F6863A=Worm/w32.Riot
34016060=Backdoor.Intruder
34058200=Backdoor.Bla
340F7629=Worm/w32.PS-Based
341293B4=Worm/w32.SillyRE
341E2E61=Worm/w32.Pyros
3420D16A=Trojan/tr.Perfect
34252027=Worm/w32.PS-Based
3425A69F=Worm/w32.Shadow
34290125=Backdoor.NetSnooper
342D3629=Worm/w32.IC
342FB1F6=Worm/w32.FaxFree.A
3430EAA1=Worm/w32.PS-Based
34313902=Worm/w32.Klon
3432BE7C=Worm/w32.Wypi
3435C790=Worm/w32.Gotyou
34363B18=Worm/w32.Hidenowt.B
343CE45F=Worm/w32.Zarma
343E64B4=Backdoor.Prosiak
343ECC17=Worm/w32.Legs
344417DB=Worm/w32.Liberty.A
344633F3=Trojan/tr.Fight
3447E0BC=Trojan/tr.Menace
344DC4BC=Worm/w32.DiskFiller.G
344EFEB8=Trojan/tr.Joiner
34506FB0=Worm/w32.PS-Based
34513202=Worm/w32.Trinidad
34536E76=Worm/w32.Hare
34568510=Worm/w32.Jerusalem
34574AC9=Worm/w32.Godog
345FA750=Worm/w32.PS-Based
3468B03E=Worm/w32.July13.A
346DE4C5=Worm/w32.Hatred.A
347009CF=Trojan/tr.Aol
347167B2=Backdoor.Netspy.C
3475DA93=Worm/w32.Panther
34777B17=Worm/w32.MacGyver.B
347CBEB4=Trojan/tr.ShareC
3480A624=Trojan/tr.Pokemon
3480E900=Worm/w32.Constructor
348F7C3B=Worm/w32.Troi
3492C845=Worm/w32.Lcamtuf
3494F41B=Backdoor.InCommander
349792B6=Worm/w32.Hllp
349A7121=Worm/w32.Buzum
349F9697=Worm/w32.DarkElf
34A0D78E=Worm/w32.Ava
34A78CFF=Worm/w32.Natas
34A99843=Worm/w32.Riot
34AC7179=Worm/w32.Scapny
34B0BC9D=Worm/w32.PressTurbo
34B70DEC=Worm/w32.Screen
34BC9B10=Worm/w32.Constructor
34C64900=Worm/w32.Lazuli
34C79634=Worm/w32.Repus
34CA0BB9=Backdoor.RM
34CA732E=Worm/w32.SillyWR.B
34D7CDA1=Worm/w32.Spaces
34DA92D8=Trojan/tr.Gip.D
34E4D144=Worm/w32.Yankee
34E70761=Worm/w32.G2-Based
34EB1772=Worm/w32.Vt
34EB5F5D=Worm/w32.SkyNet
34ED0967=Worm/w32.Boza.A
34F5881F=Worm/w32.InvictusDLL
34FB4072=Trojan/tr.Joiner.G
34FC04BD=Trojan/tr.Coced
34FC453B=Worm/w32.Dutch.A
34FF700D=Worm/w32.Kela
3500B1EE=Worm/w32.PS-Based
35080E39=Trojan/tr.Waster.B
350CA93E=Worm/w32.Tequila
350CAD2C=Worm/w32.VKit-Based
350CCC26=Worm/w32.PS-Based
350CD771=Trojan/tr.PS
3511E4E8=Worm/w32.Prudents
351B181B=Trojan/tr.WK
351D6BB9=Worm/w32.Jerusalem
3521E81F=Backdoor.BackEnd
35266286=Backdoor.RUX
352C8DA7=Trojan/tr.Wintcp.B
3535E7BD=Worm/w32.Systa
3537A4A8=Worm/w32.WINSKiller
3537F360=Backdoor.RemoteHack
3542ACC8=Backdoor.WMRemote
35451D5A=Worm/w32.PS-Based
354C1704=Trojan/tr.Regback
354C940E=Worm/w32.YanShort.B
354ECD4A=Worm/w32.Vrunning
3554C0DA=Worm/w32.Rage
3559BC73=Worm/w32.Constructor
355C9522=Worm/w32.VirTool.A
355D1383=Worm/w32.DmSetup.C
355ECB98=Worm/w32.Harry.A
355F00FF=Trojan/tr.Geoff
355F825D=Backdoor.MasterParadise.E
355FC78C=Worm/w32.Acid
3560B798=Trojan/tr.Barok
3561071E=Backdoor.NetTrash.A
35629AC0=Worm/w32.Lokjaw
3565599D=Worm/w32.Rape
3568D16B=Backdoor.Gift
3568F4E9=Worm/w32.Dilber
356AB4DF=Worm/w32.IntMaster
3571185D=Worm/w32.Darth
357BBFD8=Worm/w32.Astra.B
357C7F38=Worm/w32.Nrlg-Based
357D3B7C=Backdoor.Ashley.B
357F0D9A=Worm/w32.Vienna-Based
357F96EB=Worm/w32.PoshKill.A
358412D4=Worm/w32.Doom
35861E24=Backdoor.BO
35870C6B=Worm/w32.Nrlg-Based
358E9A5E=Worm/w32.Hllp
359DDFA1=Worm/w32.VirTool
35A3ED9E=Worm/w32.Flash
35A7350C=Worm/w32.VKit-Based
35A7B111=Worm/w32.SillyC
35AA599F=Worm/w32.V
35ABE5A4=Backdoor.PCInvader
35AD1C08=Worm/w32.Vcl-Based
35AFF78E=Backdoor.SubSeven
35B16705=Trojan/tr.Jerk
35B44958=Worm/w32.PS-Based
35B7DE80=Worm/w32.Intended
35B9A575=Worm/w32.Constructor
35BE64F0=Worm/w32.Lerm
35C47C1B=Worm/w32.Tequila.C
35C5E7D6=Worm/w32.Constructor
35D1DE31=Worm/w32.Jerusalem.A
35D2DC88=Worm/w32.Jorgito
35D2F34C=Worm/w32.Kriz
35D300FF=Backdoor.BO2K
35D96EBA=Worm/w32.Fabi.A
35DAF6F8=Worm/w32.Hllc
35DB3FED=Worm/w32.SofiaTerminator
35E3B2A1=Worm/w32.Hllp.B
35E8E0B2=Worm/w32.Bw-Based
35E9942F=Worm/w32.PolyEngine
35E9E076=Worm/w32.PS-Based
35EE1FD2=Backdoor.SubSeven
35F93F00=Worm/w32.Gula
35F95CF5=Worm/w32.Stalker
35FBDD22=Trojan/tr.WT32
36002725=Worm/w32.Jerusalem
36067C35=Worm/w32.Kuarahy
3608485A=Worm/w32.AOC
36092E6E=Backdoor.Progenic.C
360BB413=Worm/w32.PPZ
360DE114=Backdoor.BO2K.A
360F8193=Worm/w32.Herman
3613E3E8=Backdoor.Bionet
3615EF65=Trojan/tr.Havoc
3619236C=Worm/w32.Tomsk
361B6892=Backdoor.Netbus
361E1386=Worm/w32.Nazi
3620B68C=Worm/w32.Helloween
362365CE=Worm/w32.Dashel
3627C184=Worm/w32.OneHalf
36296A1F=Worm/w32.PS-Based
362CE3F0=Backdoor.Td
C33C2B10:E:sfx.dll.vbs
F9C7684A:E:jondra.exe
4C0AB81B:E:autorun.inf
CDC794CA:E:RiaN.dll.vbs
A90E9913:E:Virus Gen.Fla
BBD32AE9:E:Thumbs.vbs
BED64476:E:VIRUS KANTOR
5BE4283:E:w32.KataMutiara@DINO (internet worm)
61E5B3A8:E:w32.MYZTX@badboy (internet worm)
55586BFA:E:w32.coolface@h4nt1aR (internet worm)
5D1E88A9:E:w32.BABON@M3NT0Z (internet worm)
4CFFE528:E:w32.BABON@M3NT0Z2 (internet worm)
ADAD195:E:w32.BABON@M3NT0Z3 (internet worm)
A2EBC510:E:w32.BABON@M3NT0Z4 (internet worm)
DA12D05D:E:w32.BABON@M3NT0Z5 (internet worm)
25EDD732:E:w32.BABON@M3NT0Z6 (internet worm)
3BA1584B:E:w32.BABON@M3NT0Z7 (internet worm)
EE4698A8:E:w32.BABON@M3NT0Z8 (internet worm)
6C796E6C:E:w32.BABON@M3NT0Z9 (internet worm)
69A5F7B7:E:w32.BABON@M3NT0Z10 (internet worm)
C43FBB47:E:w32.BABON@M3NT0Z11 (internet worm)
F7DB42C4:E:w32.BABON@M3NT0Z12 (internet worm)
E47B99FC:E:w32.BABON@M3NT0Z13 (internet worm)
18E840A:E:w32.BABON@M3NT0Z14 (internet worm)
CDE6D72F:E:w32.BABON@M3NT0Z15 (internet worm)
38F1906E:E:w32.BABON@M3NT0Z16 (internet worm)
FEB4E332:E:w32.leena@4r1p (internet worm)
7A273944:E:w32.agnesmonica@k4mpr3t (internet worm)
63238BE3:E:w32.mariaeva@mariaeva.brontok (internet worm)
2A5AEED7:E:w32.coolface@d1w13.A (internet worm)
40B8564A:E:w32.coolface@d1w13.B (internet worm)
923CF96F:E:w32.coolface@d1w13.C (internet worm)
51F842A:E:w32.coolface@d1w13.D (internet worm)
F4693FF:E:w32.YM@f1rm4n (internet worm)
CDB3F9AA:E:w32.user@8lu3f4nt45y (internet worm)
64AA4F62:E:w32.user@8lu3f4nt45y.B (internet worm)
70DDA3F3:E:w32.brontok@computer.a (internet worm)
3CB664F2:E:w32.brontok@computer.b (internet worm)
FB04BAAE:E:w32.brontok@computer.c (internet worm)
EB71D2D:E:w32.brontok@computer.d (internet worm)
A1B773EE:E:w32.brontok@computer.e (internet worm)
CEDE9EFD:E:w32.brontok@computer.f (internet worm)
ED77A928:E:w32.brontok@computer.g (internet worm)
D5C69BE4:E:w32.brontok@computer.h (internet worm)
398B7D18:E:w32.pendekarblank@toto (internet worm)
A9C452D0:E:3Artis (Worm)
80D35424:E:ABG Aceh (Worm)
E660CB0D:E:Backdoor.R3C.Client.w2K (Internet Worm)
EA8CD6BF:E:Backdoor.R3C.Client.w98 (Internet Worm)
9332253E:E:Backdoor.R3C.Server.w2K (Internet Worm)
D0B43298:E:Backdoor.R3C.Server.w98 (Internet Worm)
62DB0603:E:Borax (Worm)
E8A89395:E:Borlas (Worm)
9769A541:E:Borneo (Worm)
26BDC3B9:E:Brontok (Internet Worm)
303E86C0:E:Brontok (Internet Worm)
4ABD508:E:Brontok (Internet Worm)
5E6B58C7:E:Brontok (Internet Worm)
624E24FF:E:Brontok (Internet Worm)
A480F376:E:Brontok (Internet Worm)
C62A7903:E:Brontok (Internet Worm)
CA0ABB9:E:Brontok (Internet Worm)
EF7C0271:E:Brontok (Internet Worm)
629E4FF2:E:Brontok (Internet Worm)
40362768:E:CGIs4.Scaner (Worm)
D06A71C9:E:Cih (Worm)
2523B959:E:Clown.a (Worm)
5A483177:E:Codex (Worm)
A4DD56A:E:Code-x (Worm)
792DDA6E:E:Constructor.BVGen (Worm)
B28FE289:E:Constructor.BVGen (Worm)
F9AEE6CF:E:Constructor.BVGen (Worm)
8F7563C6:E:Constructor.DOS.VCL (Worm)
13888B1D:E:Constructor.IVP (Worm)
53883270:E:Constructor.IVP (Worm)
25FB6777:E:Constructor.Macro.SWLabs.3 (Worm)
133497FE:E:Constructor.MB2C (Worm)
14C30A20:E:Constructor.MB2C (Worm)
2F461F82:E:Constructor.MB2C (Worm)
48B9D01C:E:Constructor.MB2C (Worm)
4B60B1BC:E:Constructor.MB2C (Worm)
5C2172DF:E:Constructor.MB2C (Worm)
695D896E:E:Constructor.MB2C (Worm)
7661F68F:E:Constructor.MB2C (Worm)
832C1F4A:E:Constructor.MB2C (Worm)
84241381:E:Constructor.MB2C (Worm)
A41E7283:E:Constructor.MB2C (Worm)
ACEFB27D:E:Constructor.MB2C (Worm)
C6AB2636:E:Constructor.MB2C (Worm)
E6ED95B0:E:Constructor.MB2C (Worm)
EF08256D:E:Constructor.MB2C (Worm)
F81801DA:E:Constructor.MB2C (Worm)
CDA4A99E:E:Constructor.VC2000 (Worm)
5BCF19AC:E:Constructor.VKit100 (Worm)
FB4F2D03:E:Cuex44.A (Worm)
FE82B701:E:Cuex44.B (Worm)
5F28267C:E:Dekoil.B5 (Worm)
BE9BAE1A:E:Dekoil.B6 (Worm)
B11086F9:E:Dekoil.B7 (Worm)
23359081:E:Dekoil.B8 (Worm)
BE08C4CD:E:Delf.Trojan1 (Worm)
46A016CA:E:Delf.Trojan2 (Worm)
5460BB64:E:Dialnight (Worm)
D0602DD6:E:Diningrat (Worm)
3BEA1FB0:E:Diningrat II (Worm)
8F705CAF:E:Dodol (Worm)
38B5E7E0:E:Dodol (Worm)
A283DE70:E:Dodol (Worm)
4297468:E:Ego.A (Worm)
687BD4D6:E:Elysium (Worm)
6FE59420:E:Flu_Ikan.A (Worm)
623562E5:E:Flu_Ikan.A2 (Worm)
A5F44B77:E:FluIkan (Worm)
4E978112:E:Gadis_UnMul (Worm)
7D92F304:E:Generic.Brontok (Worm)
7CE9DB9A:E:Gombel (Worm)
3B33FEB7:E:w32.Pecahkan_Saja_Gelasnya (Worm)
71428D0:E:w32.RiyaniJangkaru.A/w32.Rolog.A (Worm)
6FE146C:E:PATAHATI (Worm)
BAA4A636:E:PECAH_KAN_SAJA_GELAS_NYA (Worm)
8B2BB224:E:PECAH_KAN_SAJA_GELAS_NYA (Worm)
44F8C9BD:E:PENGGING (Worm)
9D5C2C8C:E:PENDEKAR BRONTOK (Worm)
D6E9313A:E:PIPSPUPAN.A (Worm)
A2D02B9D:E:PLUTO (Worm)
7AAC66F7:E:PLUTO (Worm)
AD81064E:E:PLUTO (Worm)
5E07A3B2:E:PLUTO (Worm)
98DD52BC:E:PRETTY (Worm)
A4ADE89E:E:PROVISIONING
2B4AA63C:E:PIZNIW (Worm)
840D6B95:E:RIYANIJANGKARU (Worm)
65DFDA75:E:RIYANIJANGKARU (Worm)
5D29CB62:E:MAJNUN
D433B807:E:MIMPI_INDAH (Worm)
81EC1611:E:MOONLIGHT (Worm)
E8612A2A:E:MOONLIGHT.VARIANT (Worm)
F4A7E28:E:MYHEART (Worm)
4C571774:E:MY_ROSE (Worm)
AF10B02D:E:MY_ROSE (Worm)
D60C3A0D:E:MYROSEHEART (Worm)
3731DD20:E:MYZTX (Worm)
A4E45604:E:NELLYLOVE (Worm)
31D4972:E:NIMDA (Worm)
1684A3BB:E:NOBRONTOK (Worm)
3991073A:E:KERJAANKANTOR (Worm)
34343SD:E:Virus.Jamban.Busuk.BlaBla (Worm)
E88C25AD:E:Grogotix (Worm)
95C9CB0A:E:Grogotix (Worm)
2519500E:E:Grogotix (Worm)
AE38E9E6:E:Grogotix (Worm)
745D1127:E:Grogotix (Worm)
D6519DB3:E:Grogotix (Worm)
F569BF46:E:Grogotix (Worm)
6929142D:E:Grogotix (Worm)
156707E4:E:Grogotix (Worm)
8B16CE72:E:Grogotix (Worm)
596D108F:E:Grogotix (Worm)
94D0016C:E:Grogotix (Worm)
B902648D:E:Grogotix (Worm)
80A81823:E:Grogotix (Worm)
DCB2516A:E:Grogotix (Worm)
CF2216CA:E:Grogotix (Worm)
55A1829F:E:Grogotix (Worm)
667ACE17:E:Grogotix (Worm)
A1A6F9EA:E:Grogotix (Worm)
D531EE4B:E:Grogotix (Worm)
2681339B:E:Flu Ikan (Worm)
E1BC9A93:E:Flu Ikan (Worm)
4567E930:E:Flu Ikan (Worm)
BA50BF7E:E:Flu Ikan (Worm)
507295DD:E:Flu Ikan (Worm)
99F59CDD:E:Flu Ikan (Worm)
9D9DCEEF:E:Flu Ikan (Worm)
5D69D769:E:Flu Ikan (Worm)
B781991B:E:Flu Ikan (Worm)
AF08CEC4:E:Flu Ikan (Worm)
ACB57CBD:E:Flu Ikan (Worm)
6AACB324:E:Flu Ikan (Worm)
A50A6AD2:E:Flu Ikan (Worm)
C0CA6803:E:Flu Ikan (Worm)
4CDB0FE5:E:Flu Ikan (Worm)
5D6B6CDE:E:Flu Ikan (Worm)
DD7A0BA8:E:Code Red Virus (Internet Worm)
1AA1E86F:E:Code Red 2 Virus (Internet Worm)
9A6231DC:E:Anthrax Virus (Internet Worm)
A5FB507D:E:Bin Laden Virus (Internet Worm)
9BD9FB4C:E:w32.diary@5H1NT4 (internet worm)
A8C8EBCD:E:w32.temp@htt (internet worm)
43DD1C22:E:w32.temp@htt (internet worm)
1E451A91:E:w32.BRONTOK@ARbuDD (internet worm)
BF521FC7:E:w32.Moonlight@AdiChooper (internet worm)
604F594A:E:w32.Moonlight@AdiChooper (internet worm)
1E1E2CEE:E:w32.brontok@4ndR3 (internet worm)
50F147A1:E:w32.exe@tommy (internet worm)
7FC57D1A:E:w32.brontok@its (internet worm)
50F147A1:E:w32.brontok@its (internet worm)
603D76F3:E:w32.brontok@its (internet worm)
87A9EC6:E:w32.brontok@its (internet worm)
6495BB15:E:w32.brontok@chris (internet worm)
85D94FFE:E:w32.brontok@chris2 (internet worm)
F7FE9AAA:E:w32.gadgev@b (internet worm)
92CCA704:E:w32.fluburung@raven (internet worm)
F810D4DD:E:w32.fluburung@raven2 (internet worm)
2FB20B90:E:w32.apocalypshit@kosthilamnn (internet worm)
B59DEFE:E:w32.brontok@abahdeuy (internet worm)
6A494139:E:w32.brondongbo@lab (internet worm)
8F705CAF:E:w32.dodol@mogi (internet worm)
38B5E7E0:E:w32.dodol@mogi (internet worm)
A283DE70:E:w32.dodol@mogi (internet worm)
7E281F5C:E:w32.Administrator@bridgestudio (trojan)
E0F652C4:E:Cyrax (Worm)
30E5BD38:E:Cyrax (worm)
E6DE0D6F:E:Cyrax (worm)
1248D3B1:E:Cyrax (worm)
B7F52632:E:Cyrax (worm)
8BAC4B2E:E:Cyrax (worm)
212088F8:E:Cyrax (worm)
C133E1A:E:Cyrax (worm)
A638490D:E:Cyrax (worm)
CCB840AA:E:Cyrax (worm)
80D4AAF9:E:Cyrax (worm)
B2FD3E5A:E:Cyrax (worm)
919F4B4F:E:4k51k4 (Worm)
8D16D250:E:4k51k4 (Worm)
60345E70:E:4k51k4 (Worm)
7DC79B93:E:4k51k4 (Worm)
90321E21:E:4k51k4 (Worm)
AB6AFD99:E:4k51k4 (Worm)
8604E444:E:4k51k4 (Worm)
B7F1CF5C:E:4k51k4 (Worm)
8FCE238D:E:4k51k4 (Worm)
EEF06B69:E:4k51k4 (Worm)
298A4AED:E:4k51k4 (Worm)
AE217EB6:E:4k51k4 (Worm)
5AA80350:E:4k51k4 (Worm)
7F2E9882:E:4k51k4 (Worm)
FBC109B0:E:4k51k4 (Worm)
74DD73CF:E:4k51k4 (Worm)
E7C7A3D7:E:w32/Tati
F7C27659:E:w32/Tati text
2F79FF1C:E:w32/Joseray
D0F54B42:E:w32/virus anti israel
5AE9DF26:E:w32/Brontok.New
F230CEAA:E:w32/Brontok.New
EE6E5F69:E:w32/Brontok.New
1CD5AD51:E:w32/Brontok.New
333928F2:E:w32/Brontok.New
230C092B:E:w32/Brontok.New
38319181:E:w32/Brontok.New
55308BCD:E:w32/Brontok.New
3C2E2C52:E:w32/Brontok.New
E833C2E5:E:w32/Brontok.New
C319B522:E:w32/Brontok.New
226C84E2:E:w32/Brontok.New
290028EA:E:w32/Brontok.New
AC86363C:E:w32/Brontok.New
483D8F01:E:w32/Brontok.New
B9780A3D:E:w32/Brontok.New
A4D9CD8B:E:w32/Brontok.New
BFCDDEE3:E:w32/Brontok.New
76A3AB52:E:w32/Brontok.New
B816E015:E:w32/Brontok.New
ED74AC24:E:w32/Brontok.New
ABBE5A67:E:w32/Brontok.New
67575098:E:w32/Brontok.New
E36418C6:E:w32/Brontok.New
B8B6FC6B:E:w32/Brontok.New
87796A74:E:w32/Brontok.New
F75A2C46:E:w32/Brontok.New
E3D6AFEC:E:w32/Brontok.New
A05C142A:E:w32/Brontok.New
7492E344:E:w32/virus anti israel
230C092B:E:w32/Brontok.New
CDAF18B1:E:w32/Brontok.New
8DBE3FC6:E:w32/Brontok.New
D6AC75D8:E:w32/Brontok.New
E39422DB:E:w32/Brontok.New
1DDB14F8:E:w32/Joseray.Inj
AC2A6377:E:w32/Joseray
73171ABF:E:w32/Joseray
7DBA8626:E:w32/Joseray
E2B1CD78:E:w32/Joseray
2295B506:E:w32/Joseray.peco inj
7BB8F7EA:E:w32/Joseray.peco inj
E2B1CD78:E:w32/Joseray
9AFCD1F2:E:w32/Joseray
1AA1E86F:E:Code Red
73171ABF:E:Joseray
1D02EEC8:E:joseray
9A6231DC:E:Anthrax
A5FB507D:E:Bin Laden
7E748369:E:w32.diary.exe
B614073D:E:Hasil.vbs
FC50356F:E:Hasil.vbs
84D2C30C:E:Hasil.vbs
4236594B:E:Money.vbs
15E32463:E:Hasil.vbs
E01845C:E:Hasil.vbs
95E111C6:E:Hasil.vbs
47CB8938:E:Hasil.vbs
EE9EEC90:E:Hasil.vbs
C67BEF1D:E:Hasil.vbs
4197218:E:Hasil.vbs
8E83B0B5:E:Hasil.vbs
47844799:E:Hasil.vbs
32F86B80:E:Hasil.vbs
926F4076:E:Hasil.vbs
D1A9643E:E:Hasil.vbs
3003E9B9:E:Hasil.vbs
9EBFA77C:E:Money.vbs
2C5F98C8:E:Hasil.vbs
B3560E2B:E:Hasil.vbs
1D24586B:E:Hasil.vbs
3E4C384F:E:Money.vbs
1F8B8DCB:E:Hasil.vbs
15F2D5E8:E:Hasil.vbs
65754753:E:Hasil.vbs
B5F1754B:E:Money.vbs
53D9E181:E:Hasil.vbs
214FC227:E:Hasil.vbs
87480A12:E:Hasil.vbs
91376E49:E:Hasil.vbs
C5F4D0FC:E:w32/jkrtJunk
7B26DD90:E:Readme.vbs
212991D0:E:Money.vbs
BF04C7A6:E:Hasil.vbs
243CF2AA:E:Money.vbs
1AB4501E:E:VBS/Lovelet
401202FB:E:VBS/Lovelet
3BFE5CB5:E:suspected virus
48487B53:E:suspected virus
BC4EE61D:E:suspected virus
7CA24DFE:E:suspected virus
B0D8BD1C:E:suspected virus
CD3E765A:E:suspected virus
5F1E8856:E:suspected virus
9B86D922:E:suspected virus
A94E2066:E:suspected virus
6534D084:E:suspected virus
1DC1FD22:E:suspected virus
D9CD5E35:E:VBS/Antires
9B49796D:E:coba
B3D4D1EC:E:JUNK\Readitup
B23A5C31:E:W32/VBS worm
9252BFE0:E:W32/VBS worm
C5AE5C3D:E:W32/Sality B
E84391FF:E:W32/VBS worm
B38F46BF:E:W32/VBS worm
5775B6A7:E:W32/VBS worm
DDEBA857:E:W32/VBS worm
2DD376E9:E:W32/VBS worm
9920E62F:E:W32/VBS worm
3CC2683D:E:W32/VBS worm
E743C8F4:E:W32/VBS worm
DB500408:E:W32/VBS worm
A4ACD6F4:E:W32/VBS worm

0 comments:

Post a Comment

Isi Komentar anda dengan sopan jika ingin di terbitkan...